Nadmierna ekspozycja na ekrany w przypadku dzieci

Nadmierna ekspozycja na ekrany w przypadku dzieci

Ostatnia aktualizacja: 22 marca, 2022

Nadmierna ekspozycja na ekrany w dzieciństwie może mieć negatywne konsekwencje w procesie rozwoju. Wpływa nie tylko na uczenie się, ale także na umiejętność nawiązywania relacji.

Istnieją badania naukowe, z których wynika, że ​​nadmierna ekspozycja na ekrany u dzieci wiąże się z gorszym rozwojem poznawczym i społeczno-emocjonalnym. Kiedy mówimy o ekranach, mamy na myśli telefony komórkowe, tablety, telewizory, komputery itp.

Często rodzice nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie nadmierne używanie tych urządzeń może mieć na ich pociechy. W tym artykule wykorzystamy najnowsze badanie przeprowadzone przez Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C. i Tough, S. (2019), opublikowane w JAMA Pediatrics, czyli Stowarzyszenie Amerykańskich Pediatrów.

Badanie zatytułowane Związek między czasem spędzanym przed ekranem a wynikami dzieci w badaniach przesiewowych rozwoju ujawnia kilka konsekwencji, jakie mogą ponieść nieletni, gdy zbyt często używają urządzeń elektronicznych.

Nadmierna ekspozycja na ekrany – badania

Podzielimy treść badania i jego wnioski na sekcje, aby ułatwić czytanie i zrozumienie.

Dziecko z tabletem
Najnowsze badania ostrzegają przed zagrożeniami, na jakie narażone są dzieci z powodu nadmiernej ekspozycji na ekrany lub urządzenia elektroniczne.

Nauka

Badanie to uważnie śledziło rozwój 2400 kanadyjskich dzieci i wykazało eksperymentalnie, że im dłużej dziecko przebywało przed ekranami w wieku 2 i 3 lat, tym gorsze osiągało wyniki w nauce w wieku 4 i 5 lat.

Badanie dotyczyło postępów dzieci w dziedzinach wymienionych poniżej:

 • Komunikacja.
 • Dobre umiejętności motoryczne.
 • Rozwiązywanie problemów.
 • Umiejętności społeczne.

Na przykład, aby ocenić umiejętności komunikacyjne pytano dzieci, czy może ułożyć czterowyrazowe zdania lub zidentyfikować wspólne części ciała.

Jeśli chodzi o zdolności motoryczne poproszono dzieci o skakanie na jednej nodze lub nakładanie koralików na sznurek. Następnie ustalono, że im więcej czasu te dzieci spędzały przed ekranami, tym gorsze były ich wyniki w tych ćwiczeniach.

Naukowcy twierdzą, że w ciągu pierwszych 5 lat życia mózg człowieka jest bardzo wrażliwy na bodźce. Jest to okres krytyczny, który jest bardzo ważny dla wzrostu i dojrzewania jednostki.

Konsekwencje nadmiernej ekspozycji na ekrany u dzieci

Wszystko wskazuje na to, że nadmierna ekspozycja dzieci na ekrany powoduje, że tracą one ważne umiejętności. Ogólnie może to zakłócać:

 • Rozwój społeczny i komunikacyjny (interakcja z innymi ludźmi).
 • Umiejętności motoryczne, popychając do siedzącego trybu życia.
 • Rozwój więzi z bliskimi osobami.
 • Regulację emocjonalną i uczenie się.

Kiedy dzieci wpatrują się w ekrany mogą utracić umiejętności interpersonalne, motoryczne i komunikacyjne, jak cytuje się dosłownie we wspomnianym badaniu.

Pozwala to wyciągnąć poważne wnioski: nadmierna ekspozycja dzieci na ekrany wpływa na ich rozwój na wszystkich poziomach. Oznacza to, że może uczynić ich mniej inteligentnymi, mniej zręcznymi i mniej kompetentnymi niż te dzieci, które spędzają ten czas w sposób racjonalny i odpowiedzialny.

Dzieci w łóżku
Nadmierna ekspozycja na ekrany może zakłócać umiejętności społeczne dzieci. Może nawet wpływać na ich proces uczenia się.

Zmienne społeczno-ekonomiczne i związane z płcią

Według badania dziewczynki spędzają mniej czasu przed ekranami i uzyskują lepsze wyniki niż chłopcy we wcześniej wymienionych dziedzinach.

Z drugiej strony niepokojący jest drastyczny spadek zabaw grupowych, które do niedawna były głównym źródłem wzmocnienia i uczenia się społeczno-emocjonalnego u dzieci. Nadmierna ekspozycja na ekrany wyklucza zabawę indywidualną i grupową u najmłodszych.

Innym znaczącym odkryciem badania jest to, że dzieci w wieku przedszkolnym, którym więcej czytano, które więcej ćwiczyły, więcej spały lub miały rodziców, u których nie pojawiła się depresja radziły sobie znacznie lepiej.

Zaobserwowano również, że osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym były bardziej narażone na nadmierną ekspozycję na ekrany. W rezultacie najbardziej dotknięci byli małoletni z tych grup społecznych.

Ekspozycja na ekrany ma negatywny wpływ na rozwój

Chociaż w ostatnim dziesięcioleciu wielu badaczy wykazało na podstawie dowodów naukowych szkodliwe konsekwencje nadmiernej ekspozycji na ekrany u dzieci badanie to przyniosło nam ważne odkrycia. Po raz pierwszy obszerne badanie przeprowadzone na 2400 osobach wykazało bezpośredni związek między ekranami a słabszym rozwojem.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: a systematic literature review. Sleep medicine reviews21, 50-58.
 • Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C., & Tough, S. (2019). Association between screen time and children’s performance on a developmental screening test. JAMA pediatrics173(3), 244-250.
 • Tandon, P. S., Zhou, C., Sallis, J. F., Cain, K. L., Frank, L. D., & Saelens, B. E. (2012). Home environment relationships with children’s physical activity, sedentary time, and screen time by socioeconomic status. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity9(1), 88.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.