Nadmierna ekspozycja na ekrany w przypadku dzieci

Nadmierna ekspozycja na ekrany w przypadku dzieci

Ostatnia aktualizacja: 22 marca, 2022

Nadmierna ekspozycja na ekrany w dzieciństwie może mieć negatywne konsekwencje w procesie rozwoju. Wpływa nie tylko na uczenie się, ale także na umiejętność nawiązywania relacji.

Istnieją badania naukowe, z których wynika, że ​​nadmierna ekspozycja na ekrany u dzieci wiąże się z gorszym rozwojem poznawczym i społeczno-emocjonalnym. Kiedy mówimy o ekranach, mamy na myśli telefony komórkowe, tablety, telewizory, komputery itp.

Często rodzice nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie nadmierne używanie tych urządzeń może mieć na ich pociechy. W tym artykule wykorzystamy najnowsze badanie przeprowadzone przez Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C. i Tough, S. (2019), opublikowane w JAMA Pediatrics, czyli Stowarzyszenie Amerykańskich Pediatrów.

Badanie zatytułowane Związek między czasem spędzanym przed ekranem a wynikami dzieci w badaniach przesiewowych rozwoju ujawnia kilka konsekwencji, jakie mogą ponieść nieletni, gdy zbyt często używają urządzeń elektronicznych.

Nadmierna ekspozycja na ekrany – badania

Podzielimy treść badania i jego wnioski na sekcje, aby ułatwić czytanie i zrozumienie.

Dziecko z tabletem
Najnowsze badania ostrzegają przed zagrożeniami, na jakie narażone są dzieci z powodu nadmiernej ekspozycji na ekrany lub urządzenia elektroniczne.

Nauka

Badanie to uważnie śledziło rozwój 2400 kanadyjskich dzieci i wykazało eksperymentalnie, że im dłużej dziecko przebywało przed ekranami w wieku 2 i 3 lat, tym gorsze osiągało wyniki w nauce w wieku 4 i 5 lat.

Badanie dotyczyło postępów dzieci w dziedzinach wymienionych poniżej:

 • Komunikacja.
 • Dobre umiejętności motoryczne.
 • Rozwiązywanie problemów.
 • Umiejętności społeczne.

Na przykład, aby ocenić umiejętności komunikacyjne pytano dzieci, czy może ułożyć czterowyrazowe zdania lub zidentyfikować wspólne części ciała.

Jeśli chodzi o zdolności motoryczne poproszono dzieci o skakanie na jednej nodze lub nakładanie koralików na sznurek. Następnie ustalono, że im więcej czasu te dzieci spędzały przed ekranami, tym gorsze były ich wyniki w tych ćwiczeniach.

Naukowcy twierdzą, że w ciągu pierwszych 5 lat życia mózg człowieka jest bardzo wrażliwy na bodźce. Jest to okres krytyczny, który jest bardzo ważny dla wzrostu i dojrzewania jednostki.

Konsekwencje nadmiernej ekspozycji na ekrany u dzieci

Wszystko wskazuje na to, że nadmierna ekspozycja dzieci na ekrany powoduje, że tracą one ważne umiejętności. Ogólnie może to zakłócać:

 • Rozwój społeczny i komunikacyjny (interakcja z innymi ludźmi).
 • Umiejętności motoryczne, popychając do siedzącego trybu życia.
 • Rozwój więzi z bliskimi osobami.
 • Regulację emocjonalną i uczenie się.

Kiedy dzieci wpatrują się w ekrany mogą utracić umiejętności interpersonalne, motoryczne i komunikacyjne, jak cytuje się dosłownie we wspomnianym badaniu.

Pozwala to wyciągnąć poważne wnioski: nadmierna ekspozycja dzieci na ekrany wpływa na ich rozwój na wszystkich poziomach. Oznacza to, że może uczynić ich mniej inteligentnymi, mniej zręcznymi i mniej kompetentnymi niż te dzieci, które spędzają ten czas w sposób racjonalny i odpowiedzialny.

Dzieci w łóżku
Nadmierna ekspozycja na ekrany może zakłócać umiejętności społeczne dzieci. Może nawet wpływać na ich proces uczenia się.

Zmienne społeczno-ekonomiczne i związane z płcią

Według badania dziewczynki spędzają mniej czasu przed ekranami i uzyskują lepsze wyniki niż chłopcy we wcześniej wymienionych dziedzinach.

Z drugiej strony niepokojący jest drastyczny spadek zabaw grupowych, które do niedawna były głównym źródłem wzmocnienia i uczenia się społeczno-emocjonalnego u dzieci. Nadmierna ekspozycja na ekrany wyklucza zabawę indywidualną i grupową u najmłodszych.

Innym znaczącym odkryciem badania jest to, że dzieci w wieku przedszkolnym, którym więcej czytano, które więcej ćwiczyły, więcej spały lub miały rodziców, u których nie pojawiła się depresja radziły sobie znacznie lepiej.

Zaobserwowano również, że osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym były bardziej narażone na nadmierną ekspozycję na ekrany. W rezultacie najbardziej dotknięci byli małoletni z tych grup społecznych.

Ekspozycja na ekrany ma negatywny wpływ na rozwój

Chociaż w ostatnim dziesięcioleciu wielu badaczy wykazało na podstawie dowodów naukowych szkodliwe konsekwencje nadmiernej ekspozycji na ekrany u dzieci badanie to przyniosło nam ważne odkrycia. Po raz pierwszy obszerne badanie przeprowadzone na 2400 osobach wykazało bezpośredni związek między ekranami a słabszym rozwojem.

To może Cię zainteresować ...
Jak ekrany pogarszają stan wzroku?
Krok do Zdrowia
Przeczytaj na Krok do Zdrowia
Jak ekrany pogarszają stan wzroku?

Używamy telewizorów, tabletów, telefonów komórkowych, komputerów, jednak zostało ponad wszelką wątpliwość potwierdzone, że ekrany pogarszają stan w... • Hale, L., & Guan, S. (2015). Screen time and sleep among school-aged children and adolescents: a systematic literature review. Sleep medicine reviews21, 50-58.
 • Madigan, S., Browne, D., Racine, N., Mori, C., & Tough, S. (2019). Association between screen time and children’s performance on a developmental screening test. JAMA pediatrics173(3), 244-250.
 • Tandon, P. S., Zhou, C., Sallis, J. F., Cain, K. L., Frank, L. D., & Saelens, B. E. (2012). Home environment relationships with children’s physical activity, sedentary time, and screen time by socioeconomic status. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity9(1), 88.

Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym wypadku nie może ona służyć postawieniu lub zastąpieniu diagnozy lekarskiej, samego leczenia lub zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.