Jak działa klopidogrel: zastosowanie i skutki uboczne

Jak działa klopidogrel: zastosowanie i skutki uboczne

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca, 2023

Klopidogrel to organiczny związek chemiczny, który hamuje najważniejszy kompleks fibrynogenu, czyli kompleks glikoproteiny IIb / IIIa. To hamowanie zapobiega wiązaniu fibrynogenu do płytek krwi i ostatecznie agregacji płytek krwi. W poniższym artykule dowiesz się wszystkiego o tym, jak działa klopidogrel.

Klopidogrel jest lekiem przeciwzakrzepowym. Innymi słowy, pomaga zapobiegać zakrzepom krwi i ostatecznie zatykaniu tętnic. W tym artykule dowiesz się wszystkiego o tym produkcie: jak działa i jakie skutki uboczne może powodować.

Lekarze polecają klopidogrel głównie w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi po niedawnym zawale serca lub udarze u pacjenta. Ponadto przepisują go osobom, które mają problemy z sercem lub naczyniami krwionośnymi.

Zalecana dawka to 75 mg raz na dobę. Niemniej jednak pacjenci powinni rozpocząć leczenie od pojedynczej dawki 300 mg jeśli cierpią na ostry zespół wieńcowy. Wyjątek stanowią osoby w wieku powyżej 75 lat, które przeszły zawał serca i uniesienie odcinka ST.

Jak i dlaczego tworzą się skrzepy?

jak działa klopidogrel

Skrzepy krwi to grudki, które tworzą się, gdy krew twardnieje i zmienia z cieczy na ciało stałe. W zależności od miejsca powstania skrzepu powstaje wówczas skrzeplina lub zator.

Hemostaza natomiast to proces, który utrzymuje integralność zamkniętego, wysokociśnieniowego układu krążenia po uszkodzeniu naczyń krwionośnych. Istnieją dwa rodzaje hemostazy:

  • Pierwotna hemostaza. Obejmuje wszystkie procesy formowania się czopów płytek krwi poprzez adhezję, aktywację, wydzielanie i agregację płytek krwi.
  • Wtórna hemostaza. Polega na aktywacji układu krzepnięcia, którego celem jest synteza trombiny i fibryny, dzięki której następuje stabilizacji skrzepu.

Po tym, jak utworzy się skrzep, zachodzi proces fibrynolizy. Podczas tego procesu, po naprawieniu uszkodzenia tkanki, różne systemy współpracują, próbując usunąć pozostałości skrzepu.

Gdy te układy hemostazy i fibrynolizy ulegają zmianie, pojawiają się stany patologiczne, takie jak krwotoki lub zakrzepica, które prowadzą do chorób sercowo-naczyniowych. Z drugiej strony pewne sytuacje i czynniki sprzyjają tworzeniu się skrzepów. Oto najczęstsze z nich:

Jakie natomiast mogą być środki zapobiegawcze? Ważne jest, aby prowadzić aktywny tryb życia, stosować zdrowe nawyki i unikać szkodliwych substancji, takich jak tytoń i alkohol.

Być może uznasz także ten artykuł za interesujący: Siedzący tryb życia – mamy dla Ciebie kilka porad!

Jak działa klopidogrel: mechanizm

Aby wywołać działanie przeciwzakrzepowe, wątroba musi aktywować klopidogrel. Innymi słowy, najpierw musi go metabolizować. W ten sposób wytwarza lek swoją substancję czynną. Gdy wątroba utworzy metabolit, wybiórczo i nieodwracalnie hamuje agregację płytek krwi.

Czyni to poprzez hamowanie najważniejszego kompleksu dla fibrynogenu: kompleksu glikoproteiny IIb / IIIa. Zahamowanie tego kompleksu zapobiega wiązaniu fibrynogenu do płytek krwi i ostatecznie agregacji płytek krwi.

Ponieważ metabolit klopidogrelu nieodwracalnie modyfikuje receptory płytek krwi, płytki krwi narażone na działanie tego leku ulegną zmianie na całe życie. Ponadto hamuje to agregację płytek indukowaną przez innych agonistów.

Działania niepożądane klopidogrelu

Krew

Podobnie jak wszystkie leki dostępne na rynku, klopidogrel może powodować szereg działań niepożądanych. Działania niepożądane rozumiemy jako niezamierzone zdarzenia, których pacjent może się spodziewać po rozpoczęciu leczenia lekiem.

Pod tym względem ogólna tolerancja tego leku jest dobra. Zostało to potwierdzone próbami klinicznymi i badaniami. Jednak najbardziej charakterystycznym działaniem niepożądanym tego rodzaju leku jest krwawienie.

Pacjenci zgłaszali krwotoki głównie w pierwszym miesiącu leczenia. W porównaniu z innymi lekami, takimi jak kwas acetylosalicylowy, klopidogrel powoduje mniejsze krwawienie z przewodu pokarmowego i mniejszą niestrawność.

Jednak dodatkowo zwiększa ryzyko biegunki i wysypki. Inne działania niepożądane, które może wywołać leczenie tym antykoagulantem, to:

Ponadto należy zauważyć, że jednoczesne leczenie klopidogrelem i kwasem acetylosalicylowym znacznie zwiększa ryzyko krwawienia w porównaniu z monoterapią.

Zapewne zaciekawi Cię także nasz inny artykuł: Data ważności leków: czy ich skuteczność się zmniejsza?

Jak działa klopidogrel: wnioski

Zatem jak działa klopidogrel? Jest to lek, który zwykle podaje się z kwasem acetylosalicylowym, aby zapobiec tworzeniu się skrzepów u pacjentów, którzy cierpieli na chorobę układu krążenia.

Ważne jest, aby monitorować działania niepożądane tego leku, zwłaszcza jeśli jest podawany razem z innymi antykoagulantami. To o tyle istotne, ponieważ krwawienie, które może wywołać, może okazać się naprawdę poważne.

Pamiętaj, że najlepszym sposobem zapobiegania chorobom jest przyjęcie zdrowych nawyków stylu życia.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Bhatt, D. L., Fox, K. A. A., Hacke, W., Berger, P. B., Black, H. R., Boden, W. E., … Topol, E. J. (2006). Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for the prevention of atherothrombotic events. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa060989
  • Dewilde, W. J. M., Oirbans, T., Verheugt, F. W. A., Kelder, J. C., De Smet, B. J. G. L., Herrman, J. P., … Ten Berg, J. M. (2013). Use of clopidogrel with or without aspirin in patients taking oral anticoagulant therapy and undergoing percutaneous coronary intervention: An open-label, randomised, controlled trial. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)62177-1
  • Wang, Y., Wang, Y., Zhao, X., Liu, L., Wang, D., Wang, C., … Johnston, S. C. (2013). Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1215340

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.