Dysleksja u dzieci - jak ją rozpoznać i leczyć

Wczesne wykrycie dysleksji pomaga dziecku przezwyciężyć ogromne trudności w nauce czytania i pisania. Przy odpowiednim wsparciu psychopedagogicznym dziecko z dysleksją może z powodzeniem rozwijać swoje inne umiejętności.
Dysleksja u dzieci - jak ją rozpoznać i leczyć

Napisany przez Thady Carabaño

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Wiemy, że każde dziecko ma inny rytm nauki. Niektóre są szybsze, a inne potrzebują więcej czasu. Jednak gdy pojawia się dysleksja u dzieci, mają one poważne trudności w nauce czytania i pisania.

Dysleksja u dzieci jest problemem w procesie uczenia się spotykanym bardziej powszechnie niż sobie wyobrażamy. Dzieci z dysleksją można czasem bezzasadnie i niesprawiedliwie nazywać głupimi lub powolnymi. A tymczasem to własnie one dokładają bardzo dużych starań, aby czytać, pisać i wykonywać polecenia nauczycieli.

Czym jest dysleksja u dzieci?

Czytanie wydaje się być automatyczną i prostą czynnością dla tych, którym przychodzi ona z łatwością. Jednak w rzeczywistości, czytanie jest bardzo złożonym zadaniem dla mózgu. Podczas gdy mówienie jest naturalnym procesem w rozwoju dzieci, czytanie wymaga uczenia się.

Nauka czytania oznacza uświadomienie sobie, że słowa składają się z dźwięków, a następnie powiązanie tych dźwięków z literami alfabetu. Gdy te dźwięki i te litery są łączone, tworzą się słowa. Kiedy jesteś w stanie rozpoznać te słowa, uczysz się czytać.

Mama i dzieci czytają.

Jednak ten proces nie wygląda tak samo u wszystkich dzieci. Mózgi dzieci z dysleksją rozwijają się i funkcjonują inaczej. Oczywiście istnieją różne przypadki, ale w istocie dysleksja u dzieci utrudnia im separację dźwięków.

Trudno im jest wydzielić pojedyncze dźwięki, które składają się na jakieś słowo, a także zrozumieć, które litery reprezentują te dźwięki.

Dysleksja u dzieci nie jest kwestią inteligencji ani chęci do nauki. Dzieci z dysleksją mogą odnieść sukces i dobrze się uczyć przy użyciu odpowiednich metod nauczania. Jednak kluczowe jest wczesne wykrycie tego zaburzenia.

Jakie objawy ma dysleksja u dzieci?

W wieku przedszkolnym dysleksja u dzieci ma następujące objawy:

 • Dziecko nie mówi zbyt wiele, nie zna tylu słów, co inne dzieci w jego wieku.
 • Ma problemy z nauką i nazywaniem liczb, kolorów i liter.
 • Nie rozpoznaje ani nie kojarzy słów, które się rymują.
 • Dziecku z dysleksją trudno przestrzegać instrukcji, nauczyciel lub rodzic musi często przypominać mu o zadaniach i regułach.

W miarę jak dorastają i muszą zacząć uczyć się czytać i pisać, dzieci z dysleksją mają następujące objawy:

 • Trudno im zidentyfikować sylaby i dźwięki, które składają się na poszczególne słowa.
 • Nie potrafią wymawiać izolowanych dźwięków, które składają się na sylaby.
 • Zmieniają prawidłową kolejność liter podczas czytania i pisania słów.
 • Mają problemy z kaligrafią i dobrą koordynacją.
Dysleksja u dzieci utrudnia czytanie.

Jeśli osiągną wiek dojrzewania bez zdiagnozowania dysleksji, przedstawiają następujące cechy:

 • Wokalizowanie i dekodowanie słów jest dla nich trudne, więc będą unikać publicznego czytania.
 • Ponieważ trudno im jest znaleźć właściwe słowo, używają słów o innym znaczeniu, ale brzmiących podobnie.
 • Mają trudności z wyrażaniem pomysłów w poprawnej kolejności, a także z pisownią, gramatyką i interpunkcją.
 • Ponieważ komunikacja może być dla nich utrudniona, nie jest im łatwo uczestniczyć w projektach grupowych, co może mieć wpływ na ich życie społeczne.

Jakie to ma skutki dla dzieci?

Dzieci z dysleksją mogą mieć trudności w szkole. Często są niesprawiedliwie napiętnowane jako głupie lub leniwe lub za rzekomy brak motywacji. W konsekwencji mogą być też przedmiotem drwin ze strony rówieśników.

Jeśli dziecko z dysleksją nie otrzyma pomocy, której potrzebuje, aby sobie z nią poradzić, może odnosić niepowodzenia w szkole. To czyni je ofiarą negatywnych opinii i ocen pochodzących zarówno ze środowiska szkolnego jak i społecznego i rodzinnego.

Ciągłe niepowodzenia powodują, że dziecko z dysleksją traci motywację do nauki i karmi się poczuciem niepewności wobec siebie i swoich umiejętności. Może się to rozszerzyć na inne zajęcia pozalekcyjne, które wpływają na doświadczanie radości we wszystkich dziedzinach jego życia.

Dysleksja u dzieci może powodować problemy emocjonalne lub behawioralne, gdy nie wiadomo, jak leczyć ich stan. Wśród tych problemów najczęściej występują:

 • Niepokój przybierający różne formy.
 • Zmniejszenie lub zwiększenie apetytu.
 • Problemy ze snem, takie jak bezsenność lub koszmary senne.
 • Objawy somatyczne stresu. Dziecko ma między innymi bóle głowy, wymioty lub bóle brzucha.
 • Dziecko przedstawia też objawy depresyjne, takie jak poczucie porażki, niepewność, trudności szkolne, smutek, nagłe zmiany nastroju…
 • Trudności w interakcjach społecznych.
 • Zaburzenia zachowania, które przejawiają się w zachowaniach agresywnych lub prowokacyjnych, jako nieskuteczne mechanizmy obronne.
 • Niska samoocena.

Jak możemy pomóc dzieciom z dysleksją?

Dysleksyjne dzieci są kreatywne, ponieważ myślą w niekonwencjonalny sposób i mogą rozwiązywać problemy inaczej niż ich rówieśnicy. Zapewniając im wczesną pomoc, można pokonać trudności i uniknąć wielu trudności, które wpływają na samoocenę i samopoczucie emocjonalne.

Poza tym, że nie potrafią przeliterować słowa ani przetworzyć informacji, odczuwają silny stres. Dlatego najważniejszą rzeczą jest wspieranie ich, aby się nie poddawały i nie opuszczały szkoły.

Do rodziców należy zachęcanie ich do czytania i pomaganie dzieciom w nauce czytania w domu. Istnieją fajne i zabawne sposoby na naukę czytania, dowiedz się o nich więcej!

Mama i dziecko czytają razem.

Możliwe jest wypracowanie innego spojrzenia na dysleksję u dzieci. Aby to zrobić, one same muszą zrozumieć, na czym polega dysleksja u dzieci i nauczyć się wykorzystywać swoje mocne strony.

Musimy również zaoferować im różne możliwości, które pozwolą im rozwijać zaufanie do siebie. Dzięki temu, zachęcimy je do odnoszenia sukcesu w , takich dziedzinach jak: sport, działalność artystyczna lub teatr. Ponadto istnieją pewne techniki nauczania, które pozwalają wyeliminować efekt dysleksji i wspomóc naukę czytania i pisania. 

Jeśli Twoje dziecko ma dysleksję, ważne jest, aby zrozumieć, że bycie innym nie jest błędem. Dysleksja u dzieci nie definiuje ich ani nie powinna stać się przeszkodą w miłości, jaką mają dla nich rodzice.

Ta różnica może być znakiem, że dziecko jest bardzo utalentowane w innych dziedzinach. Czytanie może być dla niego trudne, ale może robić bardzo dobrze wiele innych interesujących i produktywnych rzeczy.

To może Cię zainteresować ...
Co zrobić, żeby dzieci czytały książki?
Krok do Zdrowia
Przeczytaj na Krok do Zdrowia
Co zrobić, żeby dzieci czytały książki?

Jeżeli chcemy, żeby dzieci czytały, musimy wykształcić w nich nawyk częstego sięgania po książki i pokazać im, że jest to przyjemne zajęcie.
Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym wypadku nie może ona służyć postawieniu lub zastąpieniu diagnozy lekarskiej, samego leczenia lub zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.