Domowe awantury - jak wpływają na dzieci?

My rodzice jesteśmy przykładem dla naszych dzieci. Musimy nauczyć się rozwiązywać nieporozumienia w naszym małżeństwie w sposób pokojowy i cywilizowany. W przeciwnym razie nasze dzieci w swoim życiu obiorą drogę przemocy, agresji i strachu.
Domowe awantury - jak wpływają na dzieci?

Ostatnia aktualizacja: 30 maja, 2020

Jakkolwiek wzorowy lub dojrzały jest nasz związek, zawsze będą występowały spory i dyskusje w domu. Czasami jednak zapominamy się w obecności dzieci. Podobnie, zapominamy również, że domowe awantury mogą mieć wpływ na ich rozwój.

Z tego powodu dzielimy się spostrzeżeniami co do 5 negatywnych konsekwencji jakie mogą wystąpić w życiu dzieci, jeśli często wybuchają domowe awantury.

Przemoc w rodzinie i jej skutki

Według UNICEF rodzina jest instytucją społeczną, która spełnia najważniejszą rolę wychowawczą, edukacyjną i ochronną dla swoich członków. Czasami z powodu braku narzędzi komunikacyjnych i zarządzania emocjonalnego, nieporozumienia przeistaczają się w domowe awantury, które ranią nie tylko uczestników, ale także ich dzieci.

W rzeczywistości, specjaliści podkreślają niestety, że na całym świecie środowisko rodzinne jest miejscem, w którym dzieci są najbardziej zagrożone z powodu przemocy.

Możesz myśleć, że domowe awantury nie mają wpływu na Twoje dzieci. Jednak walki między rodzicami, zarówno werbalne, jak i fizyczne, są częścią przemocy domowej.

Kłótnia rodziców.

Z tego powodu często zdarza się, że kłótnie w domu mają pośredni, ale głęboki wpływ na najmłodszych. Wykażemy, jak to działa.

Awantury domowe są brzemienne w skutki

Na relacje w rodzinie mają wpływ różne czynniki. Wśród nich możemy wymienić aspekty społeczne, emocjonalne, behawioralne i strukturalne rodziny.

Punkt spojrzenia na te czynniki staje się wypaczony, jeśli w domu przez długi czas utrzymuje się przemoc. Może się ona przejawiać w sprawowaniu władzy, a także w usprawiedliwianiu i stosowaniu agresji, jako wspólnego modelu w celu rozwiązania problemów.

W rezultacie wszyscy członkowie rodziny rozumieją przemoc, jako normę. Oczywiście wpłynie to na każdy aspekt Twojego życia, a zwłaszcza na dzieci, które nie mają zdolności kwestionowania lub krytykowania swojego środowiska i sytuacji rodzinnej.

Chociaż reperkusje mają charakter ogólny, jednak dotyczą różnych dziedzin życia dziecka. Dlatego chcemy podzielić się obserwacjami, jak domowe awantury wpływają na dzieci w 5 dziedzinach ich życia.

1. Skutki fizyczne

Skutki walk w domu u dzieci mogą również manifestować się fizycznie. Należą do nich opóźnienie wzrostu, problemy ze snem, zaburzenia odżywiania, objawy lub choroby psychosomatyczne, regresje itp.

Skutki awantur.

2. Skutki emocjonalne

Ważne jest, aby pamiętać, że dzieci, które nie mają zdrowego punktu odniesienia u swoich rodziców, mają trudności ze zrozumieniem i wyrażaniem emocji. Na przykład trudno będzie im poradzić sobie z frustracją lub złością, dlatego będą je wyrażać poprzez agresję. W wyniku tego będą stosować przemoc, zarówno wobec innych, jak i wobec samych siebie.

Podobnie, jeśli często obserwują domowe awantury, dzieci mogą czuć się bezradne i bezbronne w obliczu traumatycznych przeżyć. Może to doprowadzić do skonfigurowania u nich postawy wycofania, której będzie towarzyszył niepokój i lęk.

3. Skutki społeczne

Innym skutkiem, jaki mają domowe awantury na dzieci jest niewystarczająca umiejętność porozumiewania się i nawiązywania przyjaźni lub bliższych relacji z ludźmi. Wynika to z lęku przed ponownym traumatycznym wydarzeniem.

Z drugiej strony może to być również wynikiem nieufności, która służy jako narzędzie do unikania negatywnych uczuć związanych ze wspomnieniami o przemocy. Ponadto takim dzieciom trudno jest rozwinąć empatię, w zamian za to rozwijają agresję lub zachowania przestępcze.

4. Trudności poznawcze

Dzieci, które często są narażone są na domowe awantury miedzy rodzicami, mają trudności z koncentracją. Podobnie, trudno im skupiać uwagę zarówno na lekcjach jak i w domu, co wpływa na ich wyniki w nauce i rozwój.

Z drugiej strony możliwe jest też zachowanie dysocjacyjne. Dysocjacja jest mechanizmem obronnym, w którym dziecko próbuje zdystansować się od rzeczywistości, aby zminimalizować konflikt i stres.

Takie zachowanie jest uważane za zaburzenie. W konsekwencji może wypaczać świadomość, tożsamość, pamięć, a także postrzeganie tego, co się dzieje wokół dziecka.

Skutki awantur.

5. Wpływ na poczucie własnej wartości

Ponieważ są w fazie rozwoju, dzieci mogą rozwijać negatywne uczucia na swój temat. Mogą na przykład wierzyć, że są winne lub odpowiedzialne za nadużycia, a nawet za domowe awantury. W rezultacie zaczynają się izolować ze względu na niską samoocenę i niepokój.

Wnioski

Przemoc w rodzinie bezpośrednio wpływa na agresywne i niewrażliwe zachowanie dzieci i ich przejawy w dorosłym życiu. Jeśli skutki nie zostaną w porę opanowane, dziecko może stać się nawet zagrożeniem dla bezpieczeństwa i dobrobytu społeczeństwa.

Jako rodzice musimy wziąć odpowiedzialność za własne działania i radzić sobie z nimi w najlepszy możliwy sposób. Przestańmy urządzać domowe awantury. Jeśli mieliśmy trudne życie, albo nasza kultura rodzinna została zaimpregnowana cechami przemocy, nie musimy przekazywać tych samych problemów naszym dzieciom.

Spróbujmy zmienić te wzorce i rozwiązywać problemy małżeńskie w sposób uprzejmy i z miłością. Jeśli jest to trudne, możemy zasięgnąć porady specjalisty. Zdrowie i dobre samopoczucie dzieci są bardzo ważne. Pomóżmy im, aby mogły być szczęśliwe.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.