Czy istnieje szczepionka przeciw zapaleniu płuc, czy nie?

Rzeczywiście istnieje szczepionka przeciw zapaleniu płuc i istnieją dwie jej główne wersje: PPSV23 atakuje 23 typy bakterii wywołujących zapalenie płuc, a PCV13 jest przeznaczony dla kolejnych 13.
Czy istnieje szczepionka przeciw zapaleniu płuc, czy nie?

Ostatnia aktualizacja: 20 października, 2021

Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje szczepionka przeciw zapaleniu płuc, czy nie. Najprostsza odpowiedź brzmi: tak, w pewnym sensie… Dzieje się tak, ponieważ istnieją różne rodzaje zapalenia płuc i żadna szczepionka nie jest skierowana na nie wszystkie.

Zapalenie płuc jest główną przyczyną zgonów z powodu infekcji na całym świecie. To poważna choroba, która w pewnych okolicznościach może stać się śmiertelna. Zawsze powoduje stan zapalny w płucach i uszkodzenie tkanki tych narządów, czasami pogarszając jakość życia w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Lekarze twierdzą, że jednym z najskuteczniejszych sposobów walki z chorobą jest szczepionka przeciwko zapaleniu płuc i grypie. Wiele osób nie przyjmuje jej jednak, ponieważ nie są świadome poważnych zagrożeń związanych z tymi chorobami.

Ryzyko zapalenia płuc

Każdego roku na świecie dochodzi do dużej liczby zgonów z powodu pneumokokowego zapalenia płuc. Ta choroba pochłania życie co 20 osobie spośród pacjentów, którzy się nią zarażają. Co więcej, jest to najczęstsza forma zapalenia płuc, wywołana przez bakterie wnikające do pęcherzyków płucnych.

Inną infekcją wynikającą z zapalenia płuc jest bakteriemia pneumokokowa, która powoduje śmierć jednej na pięć osób, które się zarażą. Pneumokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ma te same proporcje i podobne nasilenie. Wszystkie te infekcje wywoływane są przez bakterie Streptococcus pneumoniae, których potoczna nazwa to pneumokok.

Bakterie te powodują wszystkie objawy, od łagodnych do ciężkich infekcji, które rozprzestrzeniają się poprzez kontakt, bliskość zakażonych osób oraz kropelki rozprzestrzeniane przez kaszel i kichanie.

Niektóre bezobjawowe osoby mogą przenosić chorobę, więc wielu nosicieli w rzeczywistości nie ma wyraźnych objawów zapalenia płuc. Dlatego ważne jest, aby myć ręce tak często, jak to możliwe.

Zdjęcie rentgenowskie płuc.
Zapalenie płuc atakuje bardzo ważny narząd w ciele człowieka.

Szczepionka przeciw zapaleniu płuc

Szczepionka przeciw zapaleniu płuc zapewnia ochronę przed wszystkimi formami infekcji pneumokokowych – z wyjątkiem tych wywoływanych przez grzyby. Jest zatem skutecznym środkiem dbania o zdrowie układu oddechowego.

Obecnie dostępna szczepionka przeciw zapaleniu płuc to szczepionka polisacharydowa przeciwko pneumokokom lub PPSV23. Chroni przed 23 rodzajami bakterii wywołujących chorobę pneumokokową. Dostępne są również 13-walentne skoniugowane szczepionki przeciw pneumokokom (PCV13).

Większość ludzi potrzebuje jednej dawki PPSV23 co pięć lat w celu ochrony przed chorobą. Jedynie w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka zaleca się drugą dawkę tej szczepionki przed lub w połączeniu z PCV13.

Ponadto pomiędzy dawkami powinien upłynąć co najmniej rok. Ponadto lekarz musi wskazać, która szczepionka jest najlepsza dla każdego pacjenta i ile dawek potrzebuje, w zależności od jego stanu zdrowia.

Kto potrzebuje szczepionki przeciw zapaleniu płuc?

Lekarz przygotowuje strzykawkę.
Osoby powyżej 65 roku życia potrzebują szczepionki przeciwko zapaleniu płuc.

Zapalenie płuc może dotknąć ludzi w każdym wieku i stanie. Zasadniczo jednak dorośli powyżej 65 roku życia powinni otrzymać szczepionkę, ponieważ są najbardziej zagrożoną populacją.

Zwykle osoby starsze otrzymują najpierw PCV13, a rok później PPSV23. Kiedy otrzymali PCV13 w młodszym wieku, nie mogą otrzymać kolejnej. W każdym razie lekarz zdecyduje, co jest najlepsze w każdym przypadku.

Dodatkowo szczepionkę powinny otrzymać dzieci poniżej 5 roku życia oraz dorośli z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, serca lub wątroby. Jest również przydatna u osób z obniżoną odpornością, posiadających implanty ślimakowe, palących papierosy lub pijących duże ilości alkoholu.

Niepożądane reakcje na szczepionkę są rzadkie. Na ogół tylko w niektórych przypadkach powoduje zaczerwienienie lub łagodny obrzęk ramienia. Jednak osoby z wcześniejszymi reakcjami alergicznymi na którykolwiek ze składników nie powinny jej przyjmować.

Zapobieganie jest zawsze lepsze

Istnienie tych wariantów szczepionki przeciw zapaleniu płuc służy zapobieganiu chorobie. Ich dostępność pozwala na uniknięcie zapalenia płuc u osób o wysokim ryzyku wystąpienia ciężkich postaci choroby. Pracownicy służby zdrowia wskażą na taką potrzebę. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli uważasz, że możesz należeć do grup wysokiego ryzyka.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Benedicto, R. M., Ordóñez, M. A. G., González, J. L., & Castillo, J. C. (2003). Bacteriemia neumocócica en el adulto en un hospital de tercer nivel. In Anales de medicina interna (Vol. 20, No. 11, pp. 563-568). Arán ediciones.
  • Biagini, L., Pezzani, M., Rojas, R., & Fuentealba, F. (2018). Cost-Utility Study of PCV13 Versus PPSV23 in Adults in Chile. Value in health regional issues, 17, 194-201.
  • Jover Díaz, F., Andreu Giménez, L., Roig Rico, P., Cañizares Navarro, R., Ortiz de la Tabla, V., & Cuadrado Pastor, J. M. (2003, May). Factores pronósticos, mortalidad e indicaciones de vacunación en la neumonía neumocócica bacteriémica. In Anales de Medicina Interna (Vol. 20, No. 5, pp. 55-56). Arán Ediciones, SL.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.