Atozyban - działanie i przeciwwskazania

Kiedy atozyban jest stosowany u kobiet, u których nie można wykluczyć przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, należy rozważyć korzyści z opóźnionego porodu w stosunku do potencjalnego ryzyka zapalenia błon płodowych.
Atozyban - działanie i przeciwwskazania

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia, 2023

Atozyban to lek podawany dożylnie w celu opóźnienia przedwczesnego porodu. Swoje działanie zawdzięcza zdolności do hamowania działania zarówno oksytocyny, jak i wazopresyny, dwóch hormonów, które ingerują w proces porodu, indukując go.

Atozyban hamuje działanie oksytocyny na poziomie macicy, co powoduje zahamowanie skurczów macicy. Został opracowany w Szwecji i po raz pierwszy pojawił się w literaturze medycznej w 1985 roku.

Atozyban – wskazania

Kobieta liczy skurcze

Jak wspomnieliśmy na początku niniejszego artykułu, lek ten ma opóźniać zbliżający się poród przedwczesny. Stosowany jest przede wszystkim u kobiet, u których występują niektóre z poniższych sytuacji:

  • Regularne skurcze macicy trwające co najmniej 30 sekund z częstotliwością równą lub większą niż 4 skurcze co 30 minut.
  • Poszerzenie szyjki macicy od 1 do 3 cm (0-3 dla kobiet, które wcześniej nie rodziły). Ujmując w procentach – wartość większa lub równa 50%.
  • Wiek ciążowy 24 do 33 ukończonych tygodni.
  • Normalne tętno płodu.

Możliwe przyczyny przedwczesnego porodu

Często nie można jednoznacznie zidentyfikować przyczyn przedwczesnego porodu. Zwykle jest to spowodowane połączeniem ze sobą kilku czynników. Oto kilka możliwych przyczyn przedwczesnego porodu:

  • Wcześniejsze choroby matki: cukrzyca, nadciśnienie, choroby tarczycy lub nerek.
  • Różnego rodzaju infekcje.
  • Stres wywołany rozmaitymi czynnikami.
  • Wiek matki. Ryzyko przedwczesnego porodu wzrasta, jeśli kobieta ma mniej niż 18 lat i więcej niż 35 lat.
  • Do przedwczesnego porodu mogą się przyczynić pewne substancje szkodliwe lub toksyczne.
  • Zaburzenia w rozwoju płodu.

Jednak istnieją również inne czynniki zewnętrzne, które mogą zwiększać ryzyko porodu przedwczesnego. Obejmuje to na przykład spożycie nikotyny i alkoholu.

Należy zauważyć, że ryzyko poronienia można zmniejszyć, jeśli kobieta w ciąży dba o odpowiednio zbilansowaną dietę i nie przemęcza się.

Atozyban – ostrzeżenia i przeciwwskazania do stosowania leku

Kiedy atozyban jest stosowany u kobiet, u których nie można wykluczyć ryzyka przedwczesnego pęknięcia błon płodowych, należy rozważyć korzyści z opóźnionego porodu w stosunku do potencjalnego ryzyka zapalenia błon płodowych.

Zapalenie błon płodowych to zakażenie płynu owodniowego i błon, które go zawierają. Płyn owodniowy to płyn, który otacza i amortyzuje zarodek, a następnie płód podczas rozwoju worka owodniowego.

Płyn ten umożliwia płodowi poruszanie się w ścianie macicy bez zbytniego zaciskania ścian macicy w stosunku do ciała. Ponadto zapewnia również dziecku możliwość unoszenia się i poruszania w łonie matki.

Z drugiej strony nadal nie ma doświadczenia w leczeniu atozybanem u pacjentek z chorobami nerek, takimi jak niewydolność nerek. To samo dotyczy niewydolności wątroby. Z tego powodu należy zachować szczególną ostrożność u tego typu pacjentek.

Inne fakty, które warto znać

Badanie krwi w ciąży - atozyban

W przypadku kobiet w ciąży mnogiej i w wieku od 24 do 27 tygodni doświadczenie kliniczne w stosowaniu tego leku jest ograniczone.

Powodem tego jest bardzo mała liczba pacjentów leczonych atozybanem. Dlatego wynik badań przeprowadzonych w tej grupie populacji jest dość niepewny. Leczenie wymaga zatem szczególnej ostrożności i ścisłego nadzoru lekarza.

To samo dotyczy skuteczności ponownego leczenia kobiety, która wcześniej była leczona atozybanem.

W przypadku wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu decyzja o kontynuowaniu lub wznowieniu podawania tego leku będzie zależała od oceny dojrzałości płodu.

Z drugiej strony, w okresie trwania leczenia atozybanem oraz w przypadku utrzymujących się skurczów macicy, lekarze powinni rozważyć monitorowanie tych skurczów i częstości akcji serca płodu.

Krótko mówiąc, w ciąży mnogiej stosowanie leków, takich jak leki z grupy blokerów kanału wapniowego lub betamimetyki wiąże się ze znacznym zwiększeniem ryzyka obrzęku płuc. Dlatego ten lek należy stosować ostrożnie w przypadku ciąży mnogiej i (lub) w połączeniu  z innymi lekami, które wzmacniają jego działanie.

Słowem podsumowania

Atozyban to lek, który ma działanie odwrotne  do działania oksytocyny, jednego z hormonów przygotowujących organizm do porodu.

Z tego powodu jest stosowany w leczeniu zapobiegania przedwczesnym porodom. Jednak bardzo ważne jest, aby znać ryzyko i środki ostrożności, które należy podjąć, rozpoczynając leczenie tym lekiem.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.