Zmiany klimatu końcem dla mężczyzn?

Według badań przeprowadzonych w Japonii, drastyczne zmiany klimatu mogą zwiększyć pole naturalnego aborcji płodów płci męskiej w stosunku do płci żeńskiej.
Zmiany klimatu końcem dla mężczyzn?

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca, 2020

Przeprowadzone przez japońskich naukowców z Instytutu Zdrowia M&K z Ako badania potwierdziły, że zachodzące na naszej planecie zmiany klimatu mogą wpłynąć na wielkość populacji mężczyzn. Badania szczegółowo wyjaśniają, jak to możliwe, by w wyniku drastycznej zmiany klimatu Ziemi, doszło do tak wielkich zmian populacyjnych.

Czy rzeczywiście zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla mężczyzn?

Przeprowadzone badania wskazują na to, że przy nagłych zmianach temperatury następuje znaczny wzrost płodów płci męskiej w porównaniu do płodów płci żeńskiej. Jednoznaczny przykład tego zjawiska przytoczył doktor Misao Fukuda, stojący na czele badań, który wskazał, że w Japonii od 1970 roku następuje drastyczny wzrost średniej rocznej temperatury. A także od tego momentu rodzi się znacznie więcej dziewczynek niż chłopców.

W celu przeprowadzenia badań i uzyskania wiarygodnych wyników skoncentrowano się na dwóch skrajnych zjawiskach pogodowych, które pozwoliły na szczegółową analizę współczynnika urodzeń. Pierwszym ze zjawisk pogodowych było ekstremalnie ciepłe lato 2010 roku, a drugim – wyjątkowo ostra zima 2011 roku. Te dwie ekstremalne zmiany klimatu zarejestrowane przez Japońską Agencję Meteorologiczną stanowiły bazę do przeprowadzenia bilansu na temat liczby samoistnych poronień oficjalnie zarejestrowanych w bazie danych Urzędu Statystycznego Japonii.

2#:zmiany-klimatu.jpg

Wyniki tego bilansu, oparte na owych dwóch niespotykanych zjawiskach pogodowych, potwierdziły, że podczas ekstremalnego lata 2010 roku w Japonii nastąpił znaczny wzrost samoistnych poronień, a ponadto po upływie dziewięciu miesięcy – w wyniku zmiany klimatu – przyszło na świat znacznie więcej dziewczynek niż chłopców. Te same dane były wynikiem badań przeprowadzonych podczas niespotykanie ostrej zimy – wzrosła liczba poronień płodów płci męskiej i również wśród nowonarodzonych niemowląt przeważały dziewczynki.

Wnioski na temat tego, że zmiany klimatu mogą wpłynąć na wyginięcie płci męskiej u gatunku ludzkiego, potwierdzają właśnie owe badania przeprowadzone w Japonii. Oczywiście wyniki te nie są kategoryczne i nie jest to jedyne badanie tego typu, jakie dotychczas przeprowadzono. Warto wspomnieć, że wcześniej przeprowadzono już takie eksperymenty w Finlandii i Nowej Zelandii, jednak ich wyniki nie potwierdziły, że zmiana klimatu mogłaby wpływać na płeć rodzących się dzieci. Doktor Misao Fukuda twierdzi jednak, że rzeczywiście w tych krajach taka prawidłowość może nie istnieć – żadne z nich  nie zostało bowiem dotknięte aż tak drastycznymi zmianami klimatycznymi jak Japonia.

4#:zmiany-klimatu.jpg

W skali globalnej zachodzące zmiany klimatu stają się coraz bardziej widoczne, a ich zasięg dotyczy nie tyko środowiska naturalnego, ale również zamieszkujących je istot żywych. W tym momencie trudno jednoznacznie potwierdzić, że wizja świata przedstawiona w filmie Juliusza Machulskiego może stać się w najbliższych dekadach rzeczywistością. Pamiętajmy jednak, że globalne zmiany klimatu nie dotyczą wszystkich krajów w jednakowym stopniu, w niektórych ich wpływ jest większy, a w innych mniejszy. Prawdopodobnie badania nad tym zjawiskiem będą nadal trwały i być może zostaną one przeprowadzone w krajach, w których zmiany klimatu odczuwane są najdotkliwiej. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że wyniki badań doktora Fukuda znajdą potwierdzenie w miejscach naszej planety, w których w ostatnich latach rejestruje się ekstremalne zmiany klimatu.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.