Zespół Capgrasa: wszystko o tej tajemniczej chorobie

· Wrzesień 15, 2018
Znajomość kluczowych objawów jakie prezentuje osoba cierpiąca na zespół Capgrasa ma kluczowe znaczenie dla jego zrozumienia. Są absolutnie krytyczne, aby prawidłowo zdiagnozować i ocenić, jak poważny może być przypadek badanych

Zespół Capgrasa to rzadkie zaburzenie psychiczne. Wyobraź sobie, że ktoś kogo znasz, kto normalnie poruszał się w swoich kręgach społecznych, nagle się drastycznie zmienia. Zmiany psychologiczne uniemożliwiają normalne postrzeganie rzeczywistości przez tę osobę.

Załóżmy, że ta osoba nie rozpoznaje już własnej matki. Co gorsza, chory żarliwie wierzy, że jego bliscy nie są tym za kogo się podają.

Wierzy natomiast, że jego prawdziwi bliscy i przyjaciele zostali zamienieni na identycznych oszustów. Tak właśnie działa zespół Capgrasa.

Czytaj dalej i dowiedz się więcej o tej tajemniczej chorobie!

Jest to bardzo niebezpieczne zaburzenie psychiczne. Pacjent cierpi z powodu delirycznego przekonania, że ktoś znajdujący się w pobliżu został zastąpiony przez inną osobę.

Innymi słowy: identyczny substytut. To powoduje oczywistą reakcję: intensywny lęk i odrzucenie tej osoby. Zwykle lęk dotyczy członków rodziny mieszkających z pacjentem.

Zespół Capgrasa- etymologia

Zespół ten został nazwany po osobie, która odkryła i opisała jako pierwsza podobny przypadek. W dwudziestym wieku, francuski psychiatra Jean Marie Joseph Capgras, opisał ten syndrom u swojej pacjentki.

Na początku lat dwudziestych nazwał ją „podwójną iluzją” (fr.:la double illusion).

Capgras odnotował przypadek 74-letniej kobiety, która uważała, że ktoś nieznajomy został postawiony na miejscu jej męża. Pacjentka bez problemu rozpoznawała jednak innych członków swojej rodziny. Jedynym wyjątkiem był jej mąż. Wcześniej w literaturze naukowej nie było żadnych informacji o przypadkach zespołu Capgrasa.

Przeczytaj także: Fizyczna i psychiczna równowaga – 10 porad

Objawy zespołu Capgrasa

Najbardziej oczywistymi objawami tego zaburzenia są odrzucenie lub unikanie członka rodziny. Zazwyczaj jest to osoba, z którą chorego łączył silny emocjonalny związek.

W rzeczywistości specjaliści psychiatrii katalogują to jako utratę identyfikacji emocjonalnej. Innymi słowy, pacjenci rozpoznają twarz przed sobą.

Jednak nie pamiętają emocjonalnego połączenia, które kiedyś łączyło ich z tą osobą. W rezultacie widzą tylko nieznajomego, kogoś sztucznie podstawionego.

zamyślony człowiek

W wielu przypadkach objawy Capgrasa mają podobieństwo do innych elementów chorób dysocjacyjnych. Te czynniki mogą dotyczyć różnych objawów.

Niektóre przykłady to:

 • paranoiczne pomysły i myśli obsesyjne
 • deliryczne przekonania,
 • poważne problemy rodzinne lub partnerskie, przy zachowaniu normalnych relacji z innymi osobami

Przyczyny zespołu Capgrasa:

Dostępnych jest niewiele badań naukowych dotyczących tego zaburzenia. To sprawia, że poznanie dokładnej przyczyny jest bardzo trudne.

Podobieństwa, które charakteryzują zespół Capgrasa i inne zaburzenia psychiczne, są kolejną przeszkodą w prawidłowej diagnostyce. Zasadniczo sugeruje to potrzebę dalszych badań tego zaburzenia.

W latach 90. były prowadzone różne badania i projekty badawcze dotyczące możliwych przyczyn takiego zniekształcenia ludzkiego zachowania.

Poniżej wymienione są niektóre z ważnych odkryć:

W 1990 r. „British Journal of Psychiatry” opublikował badanie, w którym psychologowie Haydn Ellis i Andy Young postawili hipotezę, że pacjenci z zespołem Capgrasa mogą mieć odwrotny przypadek prozopagnozji.

Innymi słowy, świadoma zdolność pacjentów do rozpoznawania twarzy była nietknięta. Ale zasugerowali możliwości szkód w procesie odpowiedzialnym za automatyczną aktywizację emocjonalnej wartości tych twarzy. Nie będąc w stanie tego zrobić, pacjent może nie rozpoznać kogoś bliskiego.

W 1997 r. Haydn Ellis i jego koledzy opublikowali badanie dotyczące pięciu pacjentów cierpiących na syndrom Capgrasa (wszyscy byli pacjentami również ze schizofrenią).

Potwierdzili, że pomimo świadomego rozpoznawania twarzy pacjenci nie wykazywali normalnej, automatycznej reakcji i aktywacji więzi emocjonalnej na widok osoby bliskiej.

Diagnoza:

Aby zdiagnozować ten stan, neurolodzy, psychiatrzy i psychologowie poznawczy muszą wykonać następujące testy:

 • Test konceptualizacji i płynności werbalnej: ocenia się użycie języka, ponieważ pacjenci wykazują tendencję do zmniejszenia płynności słownej.
 • Test Bloków Graficznych –Block Design Test: mierzy zdolności pacjenta do działań wzrokowo- przestrzenno- wizualizacyjnych.
 • Test wielozadaniowy: testuje się umiejętności wykonywania działań funkcjonalnych, które w dużej mierze zależą od poprawnego działania płatów czołowych.
 • Testy werbalne: problemy z utratą pamięci mogą być jednym z objawów u niektórych pacjentów z zespołem Capgrasa.
 • u psychologa

Przeczytaj także: Trening mentalny – pomocny w walce z depresją

Leczenie:

Niestety nie znamy przyczyn zespołu Capgrasa. Dlatego nadal nie istnieje określone i usystematyzowane leczenie tego schorzenia. Obecne leczenie jest jedynie doraźne.

tabletki

Zasadniczo podawanie leków ma na celu głównie kontrolowanie objawów. Kontroluje je za pomocą leków psychotropowych i terapii, takich jak:

 • Lekarze zazwyczaj przepisują leki przeciwpadaczkowe wspomagające.
 • Terapia psychologiczna ma na celu pomóc pacjentom z rekonstrukcją poznawczą.
 • Recepty mogą również obejmować neuroleptyki w celu walki z delirycznym przekonaniem wynikającym z syndromu Capgrasa.
 • Można również stosować leki obniżające niepokój i uspokajające pracę mózgu.