Zespół Capgrasa: wszystko o tej tajemniczej chorobie

18 Maj, 2019
Znajomość kluczowych objawów jakie prezentuje osoba cierpiąca na zespół Capgrasa ma kluczowe znaczenie dla jego zrozumienia.

Zespół Capgrasa to rzadkie zaburzenie psychiczne. Wyobraź sobie, że ktoś kogo znasz, kto normalnie poruszał się w swoich kręgach społecznych, nagle się drastycznie zmienia. Zmiany psychologiczne uniemożliwiają tej osobie normalne postrzeganie rzeczywistości .

Załóżmy, że osoba ta nie rozpoznaje już własnej matki. Co gorsza, żarliwie wierzy, że jej bliscy nie są tymi, za kogo się podają. Wierzy natomiast, że jej prawdziwi bliscy i przyjaciele zostali zamienieni w identycznych oszustów. Tak właśnie działa zespół Capgrasa. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tej tajemniczej chorobie!

Jest to bardzo niebezpieczne zaburzenie psychiczne. Pacjent cierpi z powodu delirycznego przekonania, że ktoś znajdujący się w pobliżu został zastąpiony przez inną osobę. Innymi słowy: identyczny substytut.

To powoduje oczywistą reakcję: intensywny lęk i odrzucenie tej osoby. Zwykle lęk dotyczy członków rodziny mieszkających z pacjentem.

Zespół Capgrasa- etymologia

Zespół ten został nazwany po osobie, która odkryła i opisała jako pierwsza podobny przypadek. W XX wieku, francuski psychiatra Jean Marie Joseph Capgras opisał ten syndrom u swojej pacjentki. Na początku lat dwudziestych nazwał ją “podwójną iluzją” (fr.:la double illusion).

Capgras opisał przypadek 74-letniej kobiety, która uważała, że ktoś nieznajomy został postawiony na miejscu jej męża. Pacjentka bez problemu rozpoznawała jednak innych członków swojej rodziny. Jedynym wyjątkiem był jej mąż.

Wcześniej w literaturze naukowej nie było żadnych informacji o przypadkach zespołu Capgrasa.

Przeczytaj także: Fizyczna i psychiczna równowaga – 10 porad

Objawy zespołu Capgrasa

Najbardziej oczywistymi objawami tego zaburzenia są odrzucenie lub unikanie członka rodziny. Zazwyczaj chodzi o osobę, z którą chorego łączył silny emocjonalny związek.

Specjaliści psychiatrii katalogują to jako utratę identyfikacji emocjonalnej. Pacjenci rozpoznają twarz przed sobą, jednakże nie pamiętają emocjonalnego połączenia, które kiedyś łączyło ich z tą osobą. W rezultacie widzą tylko nieznajomego, kogoś sztucznie podstawionego.

zamyślony człowiek

W wielu przypadkach objawy Capgrasa podobne są do innych elementów chorób dysocjacyjnych.

Niektóre przykłady to:

 • paranoiczne pomysły i myśli obsesyjne,
 • deliryczne przekonania,
 • poważne problemy rodzinne lub partnerskie, przy zachowaniu normalnych relacji z innymi osobami

Zespół Capgrasa – przyczyny

Dostępnych jest niewiele badań naukowych dotyczących tego zaburzenia. To sprawia, że poznanie dokładnej przyczyny jest bardzo trudne.

Podobieństwa, które charakteryzują zespół Capgrasa i inne zaburzenia psychiczne, są kolejną przeszkodą w prawidłowej diagnozie. Zasadniczo sugeruje to potrzebę dalszych badań tego zaburzenia.

W latach 90. były prowadzone różne badania i projekty badawcze dotyczące możliwych przyczyn takiego zniekształcenia ludzkiego zachowania.

Niektóre z ważnych odkryć:

W 1990 r. „British Journal of Psychiatry” opublikował badanie, w którym psychologowie Haydn Ellis i Andy Young postawili hipotezę, że pacjenci z zespołem Capgrasa mogą mieć odwrotny przypadek prozopagnozji.

Innymi słowy, pacjenci mieli taką samą świadomą zdolność pacjentów do rozpoznawania twarzy. Ale zasugerowali możliwości szkód w procesie odpowiedzialnym za automatyczną aktywizację emocjonalnej wartości tych twarzy. Nie będąc w stanie tego zrobić, pacjent może nie rozpoznać kogoś bliskiego.

W 1997 r. Haydn Ellis i jego koledzy opublikowali badanie dotyczące pięciu pacjentów cierpiących na syndrom Capgrasa (wszyscy byli pacjentami również ze schizofrenią). Wynik:

Pomimo świadomego rozpoznawania twarzy pacjenci nie wykazywali normalnej, automatycznej reakcji i aktywacji więzi emocjonalnej na widok osoby bliskiej.

Diagnoza:

Aby zdiagnozować ten stan, neurolodzy, psychiatrzy i psychologowie poznawczy muszą wykonać następujące testy:

 • Konceptualizacji i płynności werbalnej: ocenia się użycie języka, ponieważ pacjenci wykazują tendencję do zmniejszenia płynności słownej.
 • Bloków graficznych (Block Design Test): mierzy zdolności pacjenta do działań wzrokowo-przestrzenno-wizualizacyjnych.
 • Wielozadaniowe: testuje się umiejętności wykonywania działań funkcjonalnych, które w dużej mierze zależą od poprawnego działania płatów czołowych.
 • Werbalne: problemy z utratą pamięci mogą być jednym z objawów u niektórych pacjentów z zespołem Capgrasa.
  zespół Capgrasa - diagnoza psychologa

Przeczytaj także: Trening mentalny – pomocny w walce z depresją

Leczenie:

Niestety nie znamy przyczyn zespołu Capgrasa, dlatego nadal nie istnieje określone i usystematyzowane leczenie tego schorzenia. Obecne leczenie jest jedynie doraźne.

zespół Capgrasa - tabletki

Zasadniczo podawanie leków ma na celu głównie kontrolowanie objawów. Kontroluje je za pomocą leków psychotropowych i terapii.

 • Lekarze zazwyczaj przepisują leki przeciwpadaczkowe wspomagające.
 • Terapia psychologiczna ma na celu pomóc pacjentom z rekonstrukcją poznawczą.
 • Recepty mogą również obejmować neuroleptyki w celu walki z delirycznym przekonaniem wynikającym z syndromu Capgrasa.
 • Można również stosować leki obniżające niepokój i uspokajające pracę mózgu.