Trening mentalny pomocny w walce z depresją

3 maja, 2018

Trening mentalny oraz wiedza, jak go użyć podczas walki z depresją, jest wielką pomocą w leczeniu dolegliwości psychicznych.

Czym jest depresja?

Depresja to choroba psychiczna. Smutek, poczucie winy i skłonność do autodestrukcji dotykają tych, którzy cierpią z jej powodu, a to zakłóca ich codzienne funkcjonowanie.

Depresja zmniejsza zainteresowanie tym, co kiedyś cieszyło chorą osobę. Ta dolegliwość ma tendencję do rozpoczynania się w okresie dojrzewania lub w wieku od 20 do 30 lat. Jednak dzieci nie są wykluczone z grupy ryzyka.

Wbrew temu, co wcześniej sądzono, depresja nie jest synonimem słabości. Niekoniecznie wiąże się również z brakiem uczucia, urazem z dzieciństwa lub zaburzeniami osobowości. Przyczyny depresji mogą być bardzo zróżnicowane: śmierć członka rodziny, załamanie emocjonalne, sytuacja w pracy, ciężka choroba, a nawet zmiany hormonalne.

Statystyki pokazują, że 30% pacjentów zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu ma objawy depresji i że 10% takich przypadków zaostrza się. Oznacza to, że jedna na sześć osób może być dotknięta depresją.

Przeczytaj również: Smutek odchodzi, kiedy go słuchasz

Objawy depresji

Uczucie ospałości, ciągłe zmęczenie, smutek, drażliwość lub lęk są objawami depresji. Ludzie tracą zdolność odczuwania pewnych emocji, takich jak szczęście lub przyjemność. Zamiast tego mają poczucie winy, beznadziejności, porzucenia, samotności i bezużyteczności.

W takich sytuacjach dana osoba ma problemy z podejmowaniem decyzji, nie sypia zbyt dobrze i może zacząć mieć myśli samobójcze. Chorzy na depresję przestają także dbać o higienę osobistą, swoje dzieci i swoje zwierzęta.

mentalne narzędzia - przybita dziewczyna

Dolegliwości fizyczne a depresja

Dolegliwości fizyczne mogą mieć bezpośredni lub pośredni związek z depresją:

 • Jako przykład, zaburzenia pracy tarczycy mogą wpływać na poziom hormonów, co może powodować objawy depresji
 • Guzy mózgu, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, demencja lub bezdech senny
 • Gruźlica, zapalenie płuc i zapalenie wątroby mogą również być przyczyną rozwoju depresji.
 • Niepokój, alkoholizm lub schizofrenia

Depresja i coś więcej

Depresja może się pogarszać,zamieniając się w poważny stan o charakterze przewlekłym.

Na początku chory jest smutny i przybity. Jego oczy są wypełnione łzami każdego dnia przez długie tygodnie. Unika kontaktu wzrokowego i nie ma ochoty brać udziału w rozmowach.

mentalne narzędzia - smutna kobieta siedząca w oknie

 • Trwały stan depresyjny trwa dwóch do kilku lat. Chorzy tracą poczucie humoru lub zdolność cieszenia się; są bardziej małomówni, pesymistyczni i sceptyczni.
 • W tak zwanym „przedmiesiączkowym zaburzeniu dysforycznym” objawy występują tylko w ciągu kilku dni bezpośrednio przed miesiączką. PZD może rozpocząć się w młodym wieku, ale znika wraz z menopauzą.

 Jak leczy się depresję?

Zanim opiszemy wspomniane na czym polega trening mentalny, chcielibyśmy opisać inne konwencjonalne metody walki z depresją. Uzupełniające terapie, psychoterapia i leki są medycznymi narzędziami używanymi do leczenia, kiedy musimy zmierzyć się z depresją.

Depresja na ogół nie wymaga hospitalizacji, chyba że masz do czynienia z myślami samobójczymi, utratą wagi lub  stan ten obejmuje problemy z sercem.

Trening mentalny - płacząca kobieta

 • Jeśli depresja nie jest znacząco zaawansowana, wizyta u lekarza może zakończyć się jedynie psychoterapią. Jest to leczenie, które można wykonać indywidualnie lub w grupach. Pomaga w progresywnej adaptacji do presji życia codziennego.
 • Jeśli depresja przejdzie od umiarkowanej do poważnej, terapia może również obejmować leki przeciwdepresyjne nowej generacji lub heterocykliczne. Istnieją również selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i oksydaza monoaminowa.
 • Jeśli to konieczne, można zastosować terapię elektrowstrząsową. Polega ona na umieszczeniu na głowie elektrod, które wywołują drgawki w mózgu przy użyciu prądu elektrycznego. Wymaga to przeprowadzenia znieczulenia ogólnego.
 • Depresja powiązana z porami roku jest leczona fototerapią. Odbywa się to przy użyciu pudełka, które emituje światło, a osoba chora musi być zwrócona twarzą do niego przez 30 minut, nie patrząc bezpośrednio na nie.

Trening mentalny, dzięki którym zwalczyć depresję

Istnieją różne narzędzia, które mogą pomóc w radzeniu sobie z depresją:

 • Bierz udział w zajęciach, które Cię interesują. To zwiększy Twoją fizyczną i psychiczną energię i pomoże ci uniknąć negatywnych myśli.
 • Zamień swoje negatywne myśli w pozytywne. Ogólnie rzecz biorąc, rozwijanie poczucia własnej wartości pomoże Ci uniknąć depresji, ponieważ samoocena sprawia, że cenisz siebie i tolerujesz swoje wady.
 • Ponadto, innym mechanizmem jest ćwiczenie swojej asertywności lub zdolności do obrony swoich przekonań.
 • Fakt, że możesz zaakceptować swoje stany emocjonalne, nawet jeśli są one negatywne, wskazuje na inteligencję emocjonalną. Trzeba umieć rozpoznać niepokój, złość, smutek lub strach, aby nauczyć się radzić sobie z nim.
 • W życiu Twoje cele motywują Cię i utrzymują w ruchu. Z tego powodu z góry założone i zaplanowane cele są bodźcem pomagającym zwalczyć depresję.
 • Relaks jako sposób na rozluźnienie mięśni i umysłu jest bardzo ważny.
 • Medytacja również jest praktyką przynoszącą doskonałe efekty.

Trening mentalny wykonywany systematyczne może prowadzić do wzrostu kontroli nad zachowaniem i emocjami, a także do podniesienia poziomu wielu cech psychicznych.