Szczepionki przeciwko koronawirusowi - w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się już testy!

Stany Zjednoczone rozpoczęły u ludzi testy szczepionki przeciwko koronawirusowi, są one już w pierwszej fazie eksperymentów. Wyniki będą dostępne po pewnym czasie, ponieważ przygotowanie całego procesu immunizacji do masowego zastosowania wymaga dosyć długiego czasu.
Szczepionki przeciwko koronawirusowi - w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się już testy!

Ostatnia aktualizacja: 20 maja, 2020

W Stanach Zjednoczonych naukowcy rozpoczęli testy szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 u ludzi. Wynika to z pilności tej kwestii, która rozwinęła się ostatnio w związku z obecną pandemią. Chociaż uzyskane do tej pory wyniki są raczej obiecujące, nie możemy jednak oczekiwać, że szczepionki będą gotowe w najbliższej przyszłości.

Naukowa nazwa badanej szczepionki przeciwko koronawirusowi to na razie mRNA-1273. Litery te odnoszą się do mechanizmu biochemicznego wykorzystywanego przy ich wytwarzaniu. Składa się on z platformy genetycznej, która transkrybuje kod genomowy wirusa w celu jego sztucznej interpretacji.

Miastem, w którym przeprowadzane są testy testy szczepionki przeciwko koronawirusowi, jest Seattle, a Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (oryg. National Institute of Allergy and Infectious Disease – NIAID) oraz Kaiser Permanente Washington Health Research Institute (KPWHRI) finansują te badania.

Wsparcie finansowe całego procesu zapewnia biotechnologiczny koncern Moderna.

Na czym polega faza 1 eksperymentów obejmujących opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi?

Stany Zjednoczone rozpoczęły u ludzi testy szczepionki przeciwko koronawirusowi, są one już w pierwszej fazie eksperymentów. Wyniki będą dostępne po pewnym czasie, ponieważ przygotowanie całego procesu immunizacji do masowego zastosowania wymaga dosyć długiego czasu.

W celu przetestowania szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 naukowcy przeprowadzili otwarte badanie. Oznacza to, że zarówno badacze, jak i uczestnicy wiedzą o dawce, która zostanie zastosowana i na jak długo.

Różni się to od testowania w ciemno lub podwójnie ślepej próby, w którym jedna lub obie strony nie są świadome całości warunków badania. Jednocześnie nie jest to próba porównawcza z placebo. Raczej po prostu badanie takie ocenia reakcję organizmu na szczepionkę, nie porównując jej jak na razie z inną substancją.

Zastrzyk

W pierwszej fazie testowania szczepionki przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 u ludzi naukowcy wstrzyknęli badaną substancję 45 pacjentom. Były to osoby w wieku od 18 do 55 lat, które cieszyły się dobrym stanem zdrowia przed badaniem. Ważne jest w tym miejscu wyjaśnienie, że wszyscy uczestnicy eksperymentu są wolontariuszami.

Każdy z nich otrzymuje zastrzyk pierwszej dawki szczepionki. Ponadto otrzyma kolejną dawkę w ciągu jednego miesiąca. Niektórzy z badanych otrzymają dawkę 25 mikrogramów, podczas gdy inni otrzymają 100 lub 250 mikrogramów.

Teraz musimy poczekać co najmniej 6 tygodni, aby uzyskać pierwsze wyniki. Pokażą one, czy naukowcy będą mogli przejść do drugiej fazy eksperymentów, czy też nie.

Stany Zjednoczone rozpoczęły jako pierwsze fazę badań mających na celu opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi. Założenia teoretyczne są dosyć obiecujące, jednak o wszystkim zadecydują uzyskane wyniki.

Metoda testowania szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2

Nazwa szczepionki przeciwko koronawirusowi odnosi się do technologii, którą naukowcy wykorzystują do jej wytworzenia – mRNA to akronim oznaczający „posłańca rybonukleinowego”.

Wynika to z faktu, że koronawirus jest wirusem RNA. Cała jego informacja genetyczna zawarta jest w tej cząsteczce, która jest podobna do DNA, ale nie taka sama.

Fakt, że koronawirus jest wirusem RNA, zapewnia mu wysoką zdolność do mutacji. To częściowo tłumaczy, dlaczego zmienił się on z cząsteczki, która zaraża tylko zwierzęta, w coś, co nabyło zdolność do rozprzestrzeniania się wśród ludzi.

Różne sekwencje wirusa SARS-CoV-2 zostały zidentyfikowane poprzez sekwencje jego genomu. Dwa główne szczepy to S i L. Jednak w każdym kraju, w którym rozprzestrzenił się wirus, naukowcy stopniowo odkrywają nowe mutacje wirusa. To znaczy, o ile mają odpowiednie technologię do analizy jego genomu.

Biorąc pod uwagę ogromną zdolność tego wirusa do mutacji, szczepionkę skomponowano w oparciu o obecnie znane genomy wariantów koronawirusa SARS i MERS. Są to cząsteczki, które spowodowały dwie wcześniejsze epidemie tej rodziny wirusów wśród ludzi.

Na podstawie różnych szczepów koronawirusa naukowcy sztucznie wyprodukowali szczepionkę, która jest obecnie w fazie testów.

Zapewne zaciekawi Cię także nasz inny artykuł: Najważniejsze środki zapobiegawcze przeciwko chorobie COVID-19

Ostatni krok na drodze do szczepionki przeciwko koronawirusowi

Naukowcy, którzy posiadają informacje genetyczne o SARS i MERS, dodali sekwencję genomu znalezioną w mutacji Wuhan w Chinach. Dzięki tym informacjom, wraz z technologią mARN, byli w stanie wyprodukować pierwszą szczepionkę testową.

Koronawirus

Byli również w stanie szybko ją rozwinąć, ponieważ zdołali zrozumieć siłę zakaźną zewnętrznej osłonki koronawirusa. Nazwa tego wirusa słusznie pochodzi od jego bardzo zaawansowanej „korony”.

Wskazówki dotyczące „korony” SARS-CoV-2 stanowią część mechanizmu penetracji komórek. Tam, w jego charakterystycznych „czopkach”, znajduje się kluczowe białko, które działa jako klucz do dostępu do błony komórkowej ludzkiego ciała.

Być może uznasz także ten artykuł za interesujący: Choroba koronawirusowa (COVID-19) i jej najważniejsze symptomy

Czego możemy się w przyszłości spodziewać po testach szczepionki przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2?

Testowanie tej szczepionki daje nam sporą nadzieję. Oznacza to, że poczyniono już postępy w zakresie identyfikacji wirusa i że musimy zapobiegać jego działaniu na poziomie komórkowym. Musimy cały czas pamiętać jednak o tym, że wszystkie eksperymenty są nadal w pierwszej fazie.

Będziemy musieli poczekać co najmniej 6 tygodni, aby poznać pierwsze wyniki. Następnie badacze będą musieli przeanalizować, czy uzyskane przez nich rezultaty są wystarczająco dobre, aby rozpocząć fazę 2. Specjaliści od szczepień obliczają, że minie rok, zanim szczepionka zostanie całkowicie opracowana i będzie dostępna dla mas.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Casadevall, Arturo, and Liise-anne Pirofski. “The convalescent sera option for containing COVID-19.” The Journal of Clinical Investigation 130.4 (2020).
  • Liu, Cynthia, et al. “Research and Development on Therapeutic Agents and Vaccines for COVID-19 and Related Human Coronavirus Diseases.” (2020).
  • Prompetchara, Eakachai, Chutitorn Ketloy, and Tanapat Palaga. “Immune responses in COVID-19 and potential vaccines: Lessons learned from SARS and MERS epidemic.” Asian Pacific J. allergy Immunol 10 (2020).
  • Chen, Wen-Hsiang, et al. “The SARS-CoV-2 Vaccine Pipeline: an Overview.” Current Tropical Medicine Reports (2020): 1-4.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.