Jak rozmawiać o seksie z nastoletnim dzieckiem?

Wychowanie seksualne młodzieży jest zadaniem, które musi być realizowane przez rodziców. Ale jak właściwie podejść do tematu? Oferujemy kilka wskazówek w tym zakresie.
Jak rozmawiać o seksie z nastoletnim dzieckiem?
Elena Sanz

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz.

Ostatnia aktualizacja: 06 lutego, 2023

Pomimo faktu, że seksualność jest fundamentalnym elementem integralnego rozwoju człowieka, wielu rodziców odmawia rozmowy o seksie z nastoletnim dzieckiem. Niektórzy chcą uniknąć powodowania dyskomfortu u nastolatka. Inni omijają temat z powodu własnej skromności i zakłopotania. W każdym razie tego typu rozmowy odbywają się rzadziej niż to konieczne.

To prawda, że w ośrodkach edukacyjnych młodzież może uczestniczyć w pogadankach na temat zdrowia seksualnego i funkcji reprodukcyjnych. Jednak poglądy większości młodych ludzi na temat seksu pochodzą zazwyczaj od rówieśników, mediów, a w najgorszych przypadkach z pornografii.

Edukacja seksualna to zadanie, które spada na rodziców. Jeśli rodzice go nie spełnią, dziecko może mieć dostęp do mylących i szkodliwych informacji. Dlatego też, biorąc pod uwagę emocjonalne znaczenie pierwszych związków i związane z nimi ryzyko, istotne jest, aby rodzice informowali swoje dzieci i rozwiewali wszelkie wątpliwości.

Rozmowa o seksie z nastoletnim dzieckiem – kluczowe rady

Oto kilka kluczy i wskazówek, jak rozmawiać o seksie z nastolatkiem. W sumie mamy 6 propozycji do zastosowania w praktyce.

Dwie splecione dłonie.
Początek związków w okresie dojrzewania jest punktem wyjścia do odkrywania seksualności.

Ciągła i stopniowa edukacja

Z czym zazwyczaj kojarzy ci się rozmowa o seksie z nastoletnim dzieckiem? Możesz sobie wyobrazić, że siedzisz z nim przy stole, używasz uroczystego tonu i czujesz się nieswojo. Jednak nie jest to jedyny sposób podejścia do tematu i niekoniecznie najbardziej wskazany.

Ogólnie rzecz biorąc, lepiej, aby taka edukacja odbywała się w sposób naturalny i stopniowy, w miarę dorastania dziecka. Na każdym etapie ich życia możemy dostosować język do przekazywania najistotniejszych informacji. W tren sposób osiągną wiek dojrzewania ze znacznie jaśniejszym spojrzeniem na seksualność.

Ponadto każda chwila relaksu (jak chociażby jazda samochodem) może być odpowiednia do rozmowy o tych sprawach. Wykorzystanie filmów, piosenek lub związanych z nimi codziennych sytuacji może pomóc w naturalnym podejściu do tematu.

Elastyczność i tolerancja

Niektórzy rodzice przyjmują zbyt sztywną postawę, gdy rozmawiają z nastoletnim dzieckiem o seksie. Skupiają się głównie na negatywnych lub niebezpiecznych aspektach związków. Często też osądzają i krytykują innych młodych ludzi, którzy rozpoczynają życie seksualne.

Często ma to na celu zniechęcenie dzieci do wczesnego rozpoczynania relacji seksualnych. Jednak wynik takich rozmów często rozmija się z ich oczekiwaniami.

Unikanie mówienia o problemie lub mówienie o nim w negatywny sposób nie sprawi, że zniknie. Nastolatek prawdopodobnie i tak będzie uprawiał seks, ale będzie to robił z błędnymi przekonaniami, poczuciem winy i lękiem przed rozczarowaniem rodziców.

Z tego samego powodu lepiej jest podejść do tematu z otwartym, elastycznym i tolerancyjnym nastawieniem. Zwiększy to zaufanie dziecka do Ciebie, dzięki czemu będzie się czuło bezpiecznie wyrażając wątpliwości.

Jasne i zgodne z prawdą informacje

Przede wszystkim dostarczaj dziecku prawdziwych informacji, które mogą mu pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji. Porozmawiaj z dzieckiem o ryzyku zajścia w ciążę i przenoszenia chorób w wyniku różnych praktyk seksualnych. Wyjaśnij też dostępne opcje ochrony.

I nie zapomnij o etycznych i emocjonalnych aspektach relacji seksualnych. Nastolatek musi zrozumieć, jak ważny jest szacunek (dla siebie i innych) oraz odpowiedzialność emocjonalna.

Inne przydatne wskazówki dotyczące rozmowy o seksie z nastolatkiem

Oprócz powyższego zalecamy rozważenie następujących wskazówek, aby zapewnić dziecku odpowiednią edukację seksualną:

  • Zadawaj pytania i słuchaj. Lepiej nie traktować dyskusji o seksualności jako monologu z twojej strony. Zapytaj dziecko, co już wie, jakie ma pytania i wątpliwości oraz jakich odpowiedzi potrzebuje. Daje to możliwość poznania jego punktu widzenia.
  • Zaakceptuj, że nie znasz niektórych odpowiedzi, jeśli tak jest. Twoje dziecko może zapytać Cię o coś, czego nie wiesz lub nie wiesz, jak odpowiedzieć. Nie bój się do tego przyznać i zaproś je do wspólnego poszukiwania odpowiedzi. Wizyta u pracownika służby zdrowia może przynieść korzyści i potrzebne wyjaśnienia.
  • Twoje dziecko może czuć się bardziej komfortowo, rozmawiając o seksualności z innymi ludźmi niż z tobą. Nie na w tym nic złego, a wsparcie i opinia innych dorosłych w rodzinie może wzbogacić ich punkt widzenia. Jednak przedstaw dziecku swoje zdanie i zapewnij je, że zawsze będzie mogło z tobą porozmawiać.
Jak rozmawiać o seksie z nastolatkiem.
Rozmowa o seksie z nastoletnim dzieckiem nie musi być karząca, konfrontacyjna ani niekomfortowa. Można to zrobić w zabawny sposób.

Porozmawiaj z nastoletnim dzieckiem o seksie – to zapewni mu fizyczną i emocjonalną ochronę

Rozmowa z dzieckiem na temat seksualności może być niekomfortowa. Konieczne jest jednak, aby wiedziało, na jakie niebezpieczeństwa jest narażone i jak ich uniknąć. Posiadanie odpowiednich informacji ochroni je przed niechcianą ciążą i chorobami przenoszonymi drogą płciową, a także pomoże radzić sobie z presją rówieśników i unikać niechcianych związków.

Ostatecznym celem jest, aby nastolatek był w stanie podejmować odpowiedzialne, świadome decyzje i wiedział, że ma obok siebie rodzica, który będzie go prowadził i wspierał.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Albury, K. (2014). Porn and sex education, porn as sex education. Porn Studies1(1-2), 172-181.
  • Agreda, E. A. C. (2008). Influencia de los padres en la educación sexual de los adolescentes. Educere12(40), 79-87.
  • Mendoza Tascón, L. A., Claros Benítez, D. I., & Peñaranda Ospina, C. B. (2016). Actividad sexual temprana y embarazo en la adolescencia: estado del arte. Revista chilena de obstetricia y ginecología81(3), 243-253.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.