Implant ślimakowy - co to jest i do czego służy?

Implant ślimakowy to urządzenie, które pomaga osobom z problemami ze słuchem. W tym artykule dowiesz się wszystkiego o tym małym urządzeniu.
Implant ślimakowy - co to jest i do czego służy?
Leonardo Biolatto

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Leonardo Biolatto.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja, 2022

Implant ślimakowy jest przetwornikiem. Jako taki odpowiada za przekształcanie sygnałów akustycznych w sygnały elektryczne w celu dostarczenia bodźców nerwowi słuchowemu osób, którym go wszczepiono z powodu problemów ze słuchem.

Urządzenie to pojawiło się stosunkowo niedawno na świecie. Pierwsze urządzenia, które z powodzeniem przetestowano u pacjentów z upośledzeniem słuchu, pochodzą z lat pięćdziesiątych XX wieku. Ewolucja technologiczna pozwoliła na znaczną poprawę implantów od tamtych lat do chwili obecnej.

Należy wyjaśnić, że implant ślimakowy to nie to samo co aparat słuchowy. Implant wszczepia się chirurgicznie do ciała podczas operacji. Natomiast klasyczny aparat słuchowy zawsze znajduje się poza ciałem i działa na innej zasadzie.

Zmiana jakości życia osób korzystających z implantu ślimakowego następuje zawsze w pozytywny sposób. Należy jednak zauważyć, że nie we wszystkich przypadkach osiąga się taki sam wynik końcowy, ponieważ zależy on od kilku czynników.

Czasami pacjent potrzebuje kilku lat adaptacji do urządzenia, aby w pełni wykorzystać jego możliwości.

Niewątpliwie dobrą rzeczą jest to, że po zainstalowaniu implant ślimakowy nie powoduje poważnych ograniczeń w codziennym życiu pacjenta. Większość czynności można przeprowadzać zachowując się całkowicie normalnie.

Implant ślimakowy i jego części składowe

Jak każde urządzenie, implant ślimakowy składa się z kilku części. W jego przypadku dzieli się je na części zewnętrzne i części wewnętrzne, w zależności od ich ostatecznego położenia: na zewnątrz ciała lub wewnątrz ciała.

Implant ślimakowy to nie to samo co aparat słuchowy
Implant ślimakowy składa się z części wewnętrznych i zewnętrznych połączonych kablem i magnesem.

Części zewnętrzne to:

 • Mikrofon: odpowiedzialny za odbieranie dźwięków.
 • Procesor: wybiera dźwięki wychwytywane przez mikrofon, aby odróżnić użyteczne i bezużyteczne z punktu widzenia języka.
 • Nadajnik: będzie odpowiedzialny za transport dźwięków z procesora do wewnętrznych części urządzenia.

Części wewnętrzne to:

 • Odbiornik: Tę część wszczepia się jest chirurgicznie w wyrostek sutkowy czaszki za uchem. Odbiera dźwięki z nadajnika, aby wysłać je do elektrod.
 • Elektrody: również wszczepia się je chirurgicznie do ucha wewnętrznego i bezpośrednio stymulują komórki nerwowe, aby sygnał mógł dotrzeć do nerwu słuchowego.

Jak działa implant ślimakowy

Kiedy mikrofon odbiera dźwięki zewnętrzne, następnie wysyła je do procesora. Tam podlegają przetwarzaniu w celu rozróżnienia dźwięków, które mogą tworzyć język, a tymi, które nie mogą. Dźwięk następnie podlega procesowi digitalizacji.

Dźwięk cyfrowy ma swoją własną charakterystykę, inną niż zwykły dźwięk, który słyszy osoba o normalnym słuchu. To tłumaczy, dlaczego osoby, które używają implantów ślimakowych, zwykle nazywają go metalicznym dźwiękiem. Utrudnia to także rozróżnienie różnych barw i tonów głosu na początku użytkowania implantu.

Kobieta ma problemy ze słuchem
Implant ślimakowy jest zalecany u osób z poważnym ubytkiem słuchu.

Zdigitalizowany dźwięk przechodzi następnie z zewnętrznej części implantu ślimakowego do wewnętrznej części poprzez system łączący. Wewnątrz organizmu odbiornik przekształca potem informacje cyfrowe w sygnał elektryczny, dzięki czemu elektrody stymulują ucho wewnętrzne.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Koniecznie zajrzyj do artykułu: Słuch i nawyki, które mogą go uszkodzić

Każda elektroda odpowiada określonej częstotliwości sygnału dźwiękowego. Powoduje to, że elektroda, która jest stymulowana w danym momencie, generuje określony sygnał dla nerwu słuchowego. Mózg odbiera następnie sygnał przez nerw słuchowy i tworzy wrażenie słuchu.

Kto może otrzymać implant ślimakowy

Osoby, które mogą odnieść największe korzyści z wszczepienia implantu ślimakowego to pacjenci, którzy:

 • Cierpią na poważną utratę słuchu w obu uszach: utratę uważa się za poważną, gdy pacjent nie mówi lub mówi tylko pojedyncze słowa, ma niewielką lub żadną kontrolę nad swoim głosem, nie stwierdza ani nie wymawia poprawnie większości fonemów.
 • Korzystali z różnych aparatów słuchowych i osiągnęli niewielkie korzyści odczuwając przy tym utratę jakości życia
 • Rozpoznają mniej niż pięćdziesiąt procent fraz w badaniach słuchu
 • Rozpoznają mniej niż sześćdziesiąt procent fraz w badaniach słuchu, nawet przy użyciu aparatów słuchowych

Wstępną ocenę słuchu powinien przeprowadzić lekarz laryngolog. To specjalista zajmujący się chorobami nosa, gardła i ucha. Natomiast laryngolog z pewnością zleci w dalszej kolejności specjalistyczne badania takie jak audiometria, tomografia i rezonans magnetyczny mózgu i ucha.

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę? Koniecznie zajrzyj do artykułu: Jak wzmocnić swój mózg – wypróbuj te 4 ćwiczenia

Aby implant ślimakowy mógł odnieść sukces, oprócz wskazań medycznych, muszą być spełnione jeszcze inne warunki. Warunki te nie leżą tylko w sferze fizycznej, ale także psychicznej.

Ważne jest, aby osoba niedosłysząca była zmotywowana i świadoma tego, co oznacza noszenie implantu. Następujący po operacji proces adaptacji może być trudny i wymaga ciągłego zaangażowania. Ponadto dźwięk słuchowy generowany przez implant nie jest tym, co nazywamy zwykłym słyszeniem.

Dzieci otrzymujące implant prawie obowiązkowy muszą brać udział w programach pooperacyjnych, które pomagają im interpretować dźwięki. Z drugiej strony dorośli, którzy mają przejść operację wszczepienia implantu, powinni zostać poddani ocenie psychologicznej przez wyspecjalizowany personel, który ustali, czy będą w stanie zaadaptować się do całego procesu.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Manrique, Manuel. “Implantes cocleares.” Acta Otorrinolaringológica Española 53.5 (2002): 305-316.
 • Lenarz T. Cochlear implant – state of the art. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2018;16:Doc04. Published 2018 Feb 19. doi:10.3205/cto000143
 • Manrique, Manuel, et al. “Guía clínica sobre implantes cocleares.” Acta Otorrinolaringológica Española 70.1 (2019): 47-54.
 • Ramos-Macías, Ángel, et al. “Implante coclear. Estado actual y futuro.” Revista Médica Clínica Las Condes 27.6 (2016): 798-807.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.