Adrenalina do samodzielnego wstrzykiwania: jak używać

Dzieci, które tego potrzebują, członkowie rodziny i opiekunowie powinni wiedzieć, jak stosować adrenalinę do samodzielnego wstrzykiwania, aby uniknąć dalszych komplikacji.
Adrenalina do samodzielnego wstrzykiwania: jak używać

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia, 2023

Adrenalina to hormon i neuroprzekaźnik, którego używa się w razie zawału serca. Istnieje kilka sposobów podawania adrenaliny, ale warto wiedzieć, iż obecnie dostępna jest adrenalina do samodzielnego wstrzykiwania.

Innymi słowy, adrenalina do samodzielnego wstrzykiwania pozwala wstrzyknąć adrenalinę na czas bez konieczności interwencji pracownika służby zdrowia.

Adrenalina do samodzielnego wstrzykiwania może pozwolić nam uniknąć wielu tragicznych sytuacji. Adrenalinę stosuje się na ogół w sytuacjach nagłych, gdy życie pacjenta jest w dużym niebezpieczeństwie z powodu zatrzymania krążenia lub wstrząsu anafilaktycznego.

Mówiąc prosto, adrenalina do samodzielnego wstrzykiwania to urządzenie zawierające adrenalinę w postaci roztworu, która jest wydawana na receptę lekarza. Dostępne są dwa formaty z dwoma różnymi dawkami:

 • Dawka 0,15 mg: zalecana dla dzieci o wadze od 10 do 25 kg
 • Dawka 0,30 mg: zalecana dla osób o masie ciała powyżej 25 kg

Adrenalina może znacznie przyspieszyć tętno, skurczyć naczynia krwionośne i rozszerzyć drogi oddechowe. Jest to również neuroprzekaźnik, który jest szybko wydzielany w nagłych sytuacjach, szczególnie w sytuacjach zagrożenia, przygotowując organizm do radzenia sobie w każdej ekstremalnej sytuacji.

Ważne jest, aby wiedzieć, że adrenalina jest w szczególności katecholaminą. Jej budowa chemiczna to monoamina, która jest syntezowana przez rdzeń nadnerczy, a do jej syntezy wykorzystywane są fenyloalanina i tyrozyna.

Sposoby podawania adrenaliny

Zastrzyk adrenaliną w udo

Zanim skupimy się na adrenalinie do samodzielnego wstrzykiwania, przyjrzyjmy się innym sposobom podawania tego leku.

W szpitalach specjaliści przygotowują katecholaminę jako roztwór, który każdy może podać za pomocą zastrzyku. Dostępnych jest jednak więcej dróg podania:

 • Domięśniowo (IM)
 • Podskórnie
 • Dożylnie (IV): pod kontrolą pracy serca i uprzednim rozcieńczeniem roztworu adrenaliny w wodzie do wstrzykiwań w różnych stężeniach w zależności od potrzeby.
 • Wstrzyknięcie dosercowe: tylko w przypadkach skrajnego nasilenia i jeśli droga dożylna nie jest optymalnym rozwiązaniem. Należy również zachować takie same środki ostrożności, jak przy podawaniu dożylnym.

Jak działa adrenalina do samodzielnego wstrzykiwania?

Na rynku istnieją różne marki, pod którymi sprzedawana jest adrenalina do samodzielnego wstrzykiwania. W Polsce jest to EpiPen (w innych krajach europejskich w sprzedaży są także: Fastjekt, Altellus i Jext).

Adrenalina do samodzielnego wstrzykiwania ma cylindryczny kształt, podobny do długopisu. Na jednym końcu tego cylindra znajduje się zabezpieczona igła, która będzie używana do podawania. Na drugim końcu cylindra znajduje się nasadka zabezpieczająca, którą należy zdjąć na czas podania.

Po wprowadzeniu igły (po zdjęciu nasadki zabezpieczającej z drugiego końca) igła wysuwa się i wbija w miejsce, w które należy wstrzyknąć substancję. Powiemy Ci jednak dokładnie, jak z tego korzystać.

Kobieta robi sobie zastrzyk adrenaliną w udo

Jak samodzielnie wstrzyknąć adrenalinę?

Zalecanym miejscem wstrzyknięcia adrenaliny jest udo, nawet jeśli zastrzyk miałby być przez ubranie, ponieważ jest to obszar o dużej masie mięśniowej.

Po przyłożeniu wstrzykiwacza do uda naciskaj, aż usłyszysz kliknięcie, upewniając się, że igła dotarła do mięśnia i substancja zostanie prawidłowo wchłonięta i rozprowadzona. Następnie przytrzymaj wstrzykiwacz przez 10 sekund. Po tym czasie wyjmij igłę i masuj okolicę ukłucia, aby ułatwić wchłanianie.

Oto kroki, które należy wykonać, aby prawidłowo stosować adrenalinę do samodzielnego wstrzykiwania:

 • Chwyć wstrzykiwacz ręką, jakby to był sztylet.
 • Zdejmij nasadkę znajdującą się w najszerszej części urządzenia.
 • Dociśnij wąską część urządzenia do uda, gdzie jest dużo masy mięśniowej. Możesz to zrobić nawet przez ubranie.
 • Naciskaj prostopadle, aż usłyszysz „kliknięcie”. Możesz również wykonywać ruch dźgający zamiast wywierania nacisku.
 • Utrzymaj tę pozycję przez około 10 sekund, aby zapewnić podanie całej dawki.
 • Wycofaj wstrzykiwacz i masuj obszar przez kolejne 10 sekund, aby poprawić wchłanianie adrenaliny.

Dzieci, które tego potrzebują, członkowie rodziny i opiekunowie powinni wiedzieć, jak stosować adrenalinę do samodzielnego wstrzykiwania, aby uniknąć dalszych komplikacji.

Uwagi końcowe

Adrenalina może zostać podana pacjentowi różnymi drogami. Droga zależy od stanu pacjenta i zwykle jest stosowana w leczeniu zatrzymania krążenia i reakcji anafilaktycznych.

Adrenalina do samodzielnego wstrzykiwania może zostać przepisana przez lekarza w celu natychmiastowego zareagowania na wstrząs anafilaktyczny.

Odwiedź lekarza i zadaj mu wszystkie pytania, które Cię nurtują, aby dokładnie zrozumieć, jak prawidłowo podawać adrenalinę w nagłych sytuacjach.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Cardona Dahl, V. (2011). Guía de actuación en anafilaxia. Medicina Clínica. https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.10.003
 • Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría. (2015). Adrenalina. In Pediamécum.
 • Morales-Cané, I., Valverde-León, M. D. R., & Rodríguez-Borrego, M. A. (2016). A adrenalina durante parada cardíaca: Revisão sistemática e meta-análise. Revista Latino-Americana de Enfermagem. https://doi.org/10.1590/1518-8345.1317.2821

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.