Oczekiwana długość życia - czy można ją obliczyć?

Czy można obliczyć oczekiwaną długość życia danej osoby? Dowiedz się więcej na ten temat!!
Oczekiwana długość życia - czy można ją obliczyć?

Ostatnia aktualizacja: 09 sierpnia, 2022

Możesz wierzyć lub nie, ale odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi: tak. Oczekiwana długość życia danej osoby jest możliwa do obliczenia. Istnieją nawet specjalne wzory, które służą do jej obliczenia.

Oczekiwana długość życia danej osoby to wiek, do jakiego mniej więcej powinna ona dożyć. Trzeba jednak wziąć pod uwagę szereg dodatkowych czynników, takich jak stan zdrowia, wykształcenie, warunki społeczne w kraju lub regionie, w którym ta osoba mieszka itp.

Analizując zebrane informacje będziesz w stanie przewidzieć czas, w którym należy przejść na emeryturę.

Możliwe jest również porównanie oczekiwanej długości życia ludzi mieszkających na zróżnicowanych terenach geograficznych (zarówno w obrębie danego kraju, jak i w skali międzynarodowej). Dzięki tym informacjom będziesz miał dostęp do danych demograficznych i informacji na temat wzrostu liczby ludności na całym świecie.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśla, że oczekiwana długość życia jest jednym z podstawowych czynników służących oznaczeniu wskaźnika rozwoju społecznego danego narodu.

Oczekiwana długość życia – jak wykonać obliczenia?

Informacje na temat wieku, płci i umieralności można znaleźć w tabelach przedstawiających średnie długości życia danej populacji.

Aby stworzyć takie tabele, pod uwagę bierze się prawdziwe dane dotyczące urodzeń i zgonów w populacji podzielonej pod względem regionu, płci i wieku. Wzór matematyczny przekłada te informacje na prawdopodobieństwo śmierci. Następnie tabele te służą do określenia oczekiwanej długości życia.

Aby obliczyć oczekiwaną długość życia, potrzebne są jednak konkretne dane statystyczne na temat zmiennych demograficznych. Nie można tego ot tak sobie oszacować.

Różne pokolenia - oczekiwana długość życia

Generalnie obliczenia opierają się na trzech podstawowych kryteriach:

  • Płeć
  • Wiek
  • Region

Zaleca się ponowne przeliczanie co kolejne trzy lata. Wynika to z metody tworzenia tabeli i obliczania oczekiwanej długości życia, która jest niezwykle silnie zależna od wzrostu lub spadku liczby zgonów.

Poza tym nie zaleca się obliczeń dla konkretnych zbiorowisk ludzkich, takich jak miasto lub osada. Tutaj sytuacja może się diametralnie zmieniać z roku na rok.

Czy Twoje pokolenie jest hipotetyczne czy prawdziwe?

Następnie, w zależności od tego, czy pokolenie jest hipotetyczne, czy prawdziwe, obliczenia te mogą służyć konkretnemu celowi.

W przypadku pokolenia hipotetycznego, można spróbować określić oczekiwaną długość życia innego pokolenia, cechującego się podobnymi danymi w stosunku do określonego roku lub okresu.

Palec wskazujący

Jeżeli pokolenie jest prawdziwe, a lata życia danej grupy są liczbą wspólną, można dokonać analizy ilości lat, które odpowiadają każdemu z członków tej grupy.

Oczekiwana długość życia – działania matematyczne i wzory

Działania matematyczne zaczynają się od obliczenia całkowitej liczby lat przeżytych przez dane pokolenie od konkretnego wieku (x).

Zasadniczo analiza przebiega najczęściej od narodzin, wówczas x=0. Oblicza się średnią po rozłożeniu całkowitej liczby lat przeżytych od konkretnego wieku na początkową populację w tym wieku.

Oczekiwana długość życia - obliczenia matematyczne

Wzór ogólny to ex=Tx/lx

  • Tx jest całkowitą liczbą lat, które osoba przeżyła od wieku x.
  • lx to liczba osób, które przeżyły i osiągnęły dokładnie wiek x.

Dodatkowo należy obliczyć kolejną kolumnę. W niej określi się całkowitą liczbę lat przeżytych od danego wieku naprzód (Tx), dla każdego wieku.

Jest to zazwyczaj pochodną poprzedniej kolumny, reprezentującej liczbę lat przeżytą w odstępach wieku (Lx). Można ją dodać do wieku x w celu podania liczby lat, które dana osoba powinna przeżyć od tego czasu.

Dane dotyczące przeżywalności

W przeciwieństwie do poprzednich obliczeń, jeżeli wzór nie dotyczy pełnych tabel, ale tych skróconych, wówczas normalne przerwy między wiekiem wyrażone są w kwantylach. Określają one śmiertelność w pierwszym roku i następnych czterech latach. A na końcu znajduje się okres otwarty.

Kobieta wyjaśnia problem

Porównanie oczekiwanej długości życia

Istnieje wiele korzyści z obliczania oczekiwanej długości życia dla każdej osoby. Wystarczy tylko podać datę i kraj urodzenia, a także płeć danej osoby.

Niektóre bazy danych pozwalają na porównanie oczekiwanej długości życia osób pochodzących z różnych krajów. Dają również możliwość określenia szacunkowej daty śmierci.

Korzystać mogą z tego osoby na całym świecie. Możesz dowiedzieć się także, czy mieszkasz w kraju, w którym ludzie dożywają długiej starości czy może umierają młodo.

Takie dane szacunkowe mogą z różnych przyczyn podlegać wariacjom. W każdym bądź razie, odpowiedź na nasze pytanie tytułowe brzmi: tak! Oczekiwana długość życia może zostać obliczona.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.