Thumb Author Alejandro Duarte

Alejandro Duarte

Biotechnolog


LicencjatzBiotechnologii.AlejandroDuarteposiadarozległąwiedzęzzakresubiologiikomórkowejimolekularnej,należałrównieżdoróżnychzespołówbadawczychipełniłfunkcjęredaktoraSEOartykułówotematycenaukowej,specjalizującsięwmedycynieizdrowiu.

O autorze

Ukończył biotechnologię na Uniwersytecie w León (2017). Jest w trakcie studiów magisterskich z badań i marketingu leków w Fundacji Teófilo Hernando we współpracy z Autonomicznym Uniwersytetem w Madrycie.

Przez 17 miesięcy był zaangażowany w różnych zespołach badawczych na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu w León. Ponadto pracował w kilku laboratoriach analiz klinicznych. A także Content Editor artykułów poświęconych zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Obecnie pracuje w IQVIA, międzynarodowej organizacji zajmującej się prowadzeniem badań klinicznych.

Interesuje się biomedycyną molekularną, co doprowadziło go do zrobienia kariery w badaniach klinicznych.


Ostatnie artykuły