Wirus Zika – WHO ogłasza stan alarmowy

Wirus Zika stwarza zagrożenie dla kobiet w ciąży i może powodować deformacje w rozwoju płodu, takie jak na przykład mikrocefalia (małogłowie).
Wirus Zika – WHO ogłasza stan alarmowy

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła ostatnio stan alarmowy dotyczący zdrowia publicznego, którego główną przyczyną jest wirus Zika.

Zakażenie tym wirusem rozprzestrzenia się poprzez komary z gatunku Aedes aegypti, wyniki najnowszego badania naukowego przeprowadzonego przez niezależne laboratorium wykazały, że wirus Zika jest ściśle powiązany ze wzrostem liczby zachorowań dzieci na różnego rodzaju choroby układu nerwowego

Informacja ta została uznana za główne założenie, przyjęte następnie przez komitet niezależnych ekspertów z Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako impuls mogący pomóc w przyspieszeniu opracowania odpowiednich przepisów międzynarodowych pozwalających ograniczyć zagrożenie powodowane przez wirus Zika, jak również przeprowadzenie dalszych, odpowiednich badań.

Komar

Na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu komisja Światowej Organizacji Zdrowia potwierdziła oficjalnie, że istnieje podejrzenie związku pomiędzy wirusem przenoszonym przez komary i wzrostem przypadków mikrocefalii (małogłowia) u nowo narodzonych dzieci matek zakażonych tym właśnie wirusem.

Małogłowie jest wadą genetyczną o charakterze neurologicznym, objawiającą się deformacją w obrębie głowy i mózgu, dzięki czemu sprawiają one wrażenie wyjątkowo małych.

Margaret Chan, dyrektor generalny organizacji, wydała oficjalne oświadczenie do wiadomości publicznej, w którym stwierdza, że choć nie udowodniono tego jeszcze w wystarczający sposób, to istnieją podstawy do tego, aby przypuszczać, że wirus Zika może stanowić ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi na całym świecie.

Ukąszenie komara

“Przypadki mikrocefalii i innych zaburzeń neurologicznych oraz znaczenie ich wpływu na całe rodziny stanowi na tyle istotne zagrożenie, że zaakceptowałam rekomendację komisji,” powiedziała pani Chan.

Opublikowała także specjalny apel dla kobiet w ciąży, prosząc je o unikanie podróży do krajów należących do rejonów wysokiego ryzyka zakażenia tym wirusem.

Pomimo krytyki, jaka spadła na nią za tak długą zwłokę przed podjęciem bardziej zdecydowanych kroków Światowa Organizacja Zdrowia zapewnia, że była to trudna sprawa do rozwiązania, jako że wirus Zíka sam w sobie nie jest uważany za poważną chorobę, ani dotychczas nie był traktowany jako istotne zagrożenie.

Dopiero niedawno odkryto jego ścisły związek z chorobami takimi, jak mikrocefalia oraz zespół Guillaina-Barrégo co jest powodem do niepokoju. Niestety, potwierdzono już , że wirus Zika rozprzestrzenia się niezwykle szybko i przewiduje się zarażenie ponad 4 milionów mieszkańców obu Ameryk jeszcze w tym roku.

Wirus Zika, a kluczowe posunięcia: kontrola populacji komara egipskiego

Ogłoszenie ogólnoświatowego stanu alarmowego pociąga za sobą znacznie większe inwestycje w badania i jak najszybsze opracowanie metod kontrolowania epidemii.

W związku z tym, jak mówi Margaret Chan, priorytetem jest teraz umożliwienie kontroli populacji komara egipskiego (Aedes aegypti), który jest bezpośrednio odpowiedzialny za przenoszenie wirusa.

Ponownie do krajów dotkniętych plagą zachorowań został rozesłany apel mający na celu zwiększenia świadomości społecznej i opracowanie środków pozwalających zredukować populację komarów.

Kontrola populacji komarów

WHO nie uważa w chwili obecnej tej choroby za powód wystarczający do wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu do krajów narażonych na występowanie komarów egipskich roznoszących wirus Zika.
Jednak zaleca kobietom bycie przygotowanymi na konieczność bardziej dokładnej opieki prenatalnej w celu zmniejszenia ryzyka dla kobiet w ciąży i noworodków.

Brazylia, kraj o największej liczbie zgłoszonych przypadków

Na chwilę obecną Brazylia plasuje się na samym szczycie listy krajów o najczęściej zgłaszanych przypadkach nie tylko infekcji spowodowanych przez wirus Zika, ale również dzieci chorujących na mikrocefalię (małogłowia), chorobą najprawdopodobniej będącej wynikiem zakażenia Ziką.

W zeszłym roku liczba potwierdzonych przypadków infekcji wynosiła 270, a kolejne 3 449 osób poddawane było badaniom, co stanowi ogromną różnicę w porównaniu do zaledwie 147 przypadków odnotowanych w Brazylii w 2014 roku.

Szacuje się, że wirus Zika zdołał zarazić już około 1,5 miliona osób w tym największym kraju Ameryki Południowej zaledwie od kwietnia tego roku.

Kolejna na liście krajów o największej liczbie infekcji jest Kolumbia, z 20 000 potwierdzonych przypadków wykazanych w ostatnim raporcie Światowej Organizacji Zdrowia, z czego 2 000 osób stanowiły kobiety w ciąży.

Wirus rozprzestrzenił się na 24 kraje

Południowoamerykańska Organizacja Zdrowia (South American Health Organization) ostrzega, że wirus Zika zdołał dotrzeć już do ponad 24 krajów i rozprzestrzenia się w nich bez przeszkód: 22 znajdują się na obu kontynentach amerykańskich, jeden w Afryce i jeden w rejonie Oceanii.

Do tej pory wszystko, co wiemy na jego temat jest dość skąpe – wiemy jednak, że wirus Zika jest przenoszony przez ukąszenie komara z gatunku Aedes aegypti (komara egipskiego).

Niezbędne są dalsze badania w celu ustalenia, czy choroba może być roznoszona także w inny sposób, na przykład poprzez kontakty seksualne lub drogą kropelkową.

Nie ma obecnie opracowanego skutecznego leczenia mającego na celu zwalczenia tego wirusa, jej opracowanie może potrwać rok lub nawet dłużej. Między innymi z tego też powodu wirus Zika jest obecnie uznawany za dosyć istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego na prawie całym świecie.

Infekcja

Na razie kraje dotknięte zakażaniami wywołanymi przez wirus Zika, takie jak Brazylia, Kolumbia, Honduras i Dominikana wydały oficjalne zalecenia dla kobiet obejmujące między innymi:

  • unikanie zachodzenia w ciążę w ciągu najbliższych kilku miesięcy, przynajmniej do momentu, w którym nie będzie wiadomo czegoś więcej na temat samego wirusa oraz jego powiązań z chorobami o podłożu neurologicznym problemów w rozwijających się płodach.
  • Krajowe organizacje zajmujące się opieką zdrowotną doradzają przebywanie z dala od zbiorników wodnych, stosowanie środków odstraszających komary oraz zakrywanie odsłoniętej skóry za pomocą odzieży.

Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.