Thumb Author Sara Viruega

Sara Viruega

Farmaceuta, ekspert Kosmetyki i Dermofarmacji.


Ukończyła farmację na Uniwersytecie w Salamance, posiada tytuł Eksperta Uniwersyteckiego w dziedzinie Kosmetyki i Dermofarmacji na UNED oraz odbyła wiele kursów, które wzmacniają jej wiedzę zawodową.

O autorze

Ukończyła farmację na Uniwersytecie w Salamance w 2016 roku. Ponadto posiada tytuł Uniwersyteckiego Eksperta Kosmetyki i Dermofarmacji UNED, który uzyskała w 2017 roku. Chcąc wzmocnić swój profil zawodowy, uczęszczała na różne kursy dokształcające z Rady Generalnej Stowarzyszeń Farmaceutycznych, takich jak Spersonalizowane Systemy Dozowania (2016), Farmacja i Zdrowie Oczu (2017) oraz Racjonalne Stosowanie Antybiotyków i Gospodarki Odpadami (2018). W 2017 roku ukończyła również Kurs Formułowania Leków Indywidualnych MICOF w Salamance. Posiada dwuletnie doświadczenie jako farmaceuta w Community Pharmacy Office, a obecnie współpracuje w mediach cyfrowych z upowszechnianiem naukowym w obszarze Psychofarmakologii. W 2017 roku opublikowała artykuł Microencapsulation of antifungal drugs in albumin-coated liposoms w czasopiśmie FarmaJournal.