Udar mózgu

Miniudar – czym jest i jak go rozpoznać?

Wyrażenie „miniudar” jest często używane w języku potocznym, choć poprawna jego nazwa to przemijający atak niedokrwienny (z angielskiego „Transient Ischemic Accidents”, w skrócie TIA). Ogólnie rzecz biorąc miniudar to zdarzenie wywołane niewystarczającym przepływem krwi do mózgu, czyli przejściowego niedokrwienia tkanki…