Samoocena

Dysleksja – symptomy i leczenie

Dysleksja jest zaklasyfikowana jako zaburzenie czytania. Główne symptomy to problemy z precyzją i płynnością rozpoznawania słów, czyniąc prawie niemożliwym literowanie. Innymi słowy, ludzie z dysleksją mają problemy z czytaniem i wysławianiem czytanych słów. Dysleksja zazwyczaj występuje wraz z problemami z pisaniem i…