Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne – wpływ na zdrowie

Promieniowanie elektromagnetyczne przez długi czas było ignorowane w badaniach naukowych, które skupiały się głównie nad promieniowaniem jonizującym. Aby dokonać rozróżnienia między tymi dwoma rodzajami promieniowania, należy pamiętać o ich częstotliwości. Im większa częstotliwość, tym większa jest energia promieniowania. Fale to…