Grasica

Grasica – Centrum dowodzenia układem odpornościowym

Grasica to bardzo ważna część układu limfatycznego. Historycznie była utożsamiana z aspektami stricte duchowymi, a nie fizjologicznymi. Przez wiele wieków sądzono, że grasica jest źródłem siły oraz miejscem, gdzie tak zwana czwarta czakra jest zlokalizowana. Według tradycyjnych wierzeń reprezentuje ona…