Dzieciństwo

Dzieciństwo i jego wpływ na rozwój osobowości

Dzieciństwo to niezwykle delikatny okres, w którym odbywa się rozwój osobowości. Okres ten jest tak bardzo istotny, że wiele problemów z osobowością jakie posiadają osoby dorosłe wywodzi się właśnie w czasu dzieciństwa. Musimy mieć na uwadze, że wszystko to co doświadczamy…

4 etapy życia i związane z nimi kryzysy

Zasadniczo na naszą egzystencję składają się cztery, bardzo różniące się od siebie etapy życia. Tylko od nas zależy, czy będziemy w stanie przeżyć je godnie i z radością. Pierwszy z nich zaczyna się w momencie, w którym przychodzimy na świat.…