Dysleksja

Dysleksja u dzieci – jak ją rozpoznać i leczyć

Wiemy, że każde dziecko ma inny rytm nauki. Niektóre są szybsze, a inne potrzebują więcej czasu. Jednak gdy pojawia się dysleksja u dzieci, mają one poważne trudności w nauce czytania i pisania. Dysleksja u dzieci jest problemem w procesie uczenia…

Dysleksja – symptomy i leczenie

Dysleksja jest zaklasyfikowana jako zaburzenie czytania. Główne symptomy to problemy z precyzją i płynnością rozpoznawania słów, czyniąc prawie niemożliwym literowanie. Innymi słowy, ludzie z dysleksją mają problemy z czytaniem i wysławianiem czytanych słów. Dysleksja zazwyczaj występuje wraz z problemami z pisaniem i…